Now showing items 1-12 of 12

 • Metodika návrhu synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám 

  Szurman, Karel
  Tato disertační práce představuje metodiku vytvořenou pro návrh synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám. Metoda synchronizace stavu navržená podle popsané metodiky umožňuje opravit stav paměťových prvků ...
 • Syntéza a optimalizace polymorfních obvodů 

  Crha, Adam
  Tato práce se zabývá metodami logické syntézy a optimalizací pro polymorfní obvody. V práci jsou jak diskutovány existující metody pro konvenční obvody, tak i představeny nové metody, aplikovatelné na polymorfní elektroniku. ...
 • Měření rychlosti vozidel pomocí stereo kamery 

  Najman, Pavel
  Tato práce se snaží najít odpověď na otázku, zda je v současnosti možné autonomně měřit rychlost vozidel pomocí stereoskopické měřící metody s průměrnou chybou v rozmezí 1 km/h, maximální chybou v rozmezí 3 km/h a směrodatnou ...
 • Návrh a evaluace moderních systémů řízení letu 

  Vlk, Jan
  Tato práce je zaměřena na výzkum moderních metod automatického řízení letu a jejich ověření s ohledem na současný stav poznání a budoucí využití bezpilotních letadlových systémů. Práce představuje proces návrhu automatického ...
 • Vizuální lokalizace v přírodě 

  Brejcha, Jan
  V této práci se zabýváme odhadem pozice a orientace kamery z dané fotografie. Tento problém nazýváme vizuální geo-lokalizace. Konkrétně se zabýváme fotografiemi pořízenými v přírodních horských prostředích. Představujeme ...
 • Efektivní automatové techniky a jejich aplikace 

  Havlena, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vývojem efektivních technik pro konečné automaty a jejich aplikace. Zejména se věnujeme konečným automatům použitých pří detekci útoků v síťovém provozu a automatům v rozhodovacích procedurách a ...
 • Detekce repetitivních sekvencí v genomech 

  Puterová, Janka
  Repetitivní sekvence mohou tvořit významnou část genomu, v některých případech více než 80%, která však bývala vědci často přehlížena. Dnes je známo, že repetice mají v genomu různé funkce a rozdělují se na dvě hlavní ...
 • Automatizovaný návrh stabilních proteinů 

  Musil, Miloš
  Stabilní proteiny nacházejí široké uplatnění v řadě medicínských a biotechnologických aplikacích. Přírodní proteiny se vyvinuly tak, aby fungovaly převážně v mírných podmínkách uvnitř buněk. V důsledku toho vzniká zájem o ...
 • Zvyšování robustnosti systémů pro rozpoznávání mluvčích pomocí diskriminativních technik 

  Novotný, Ondřej
  Tato práce pojednává o využití diskriminativních technik v oblasti rozpoznávání  mluvčích za účelem získání větší robustnosti těchto systémů vůči vlivům negativně ovlivňující jejich výkonnost. Mezi tyto vlivy řadíme šum, ...
 • Hluboké učení pro virtuální personalizované modelování a rekonstrukci lebky 

  Kodym, Oldřich
  Segmentace lebky ze 3D pacientských dat a virtuální rekonstrukce tvaru lebek s defekty jsou nejnáročnějšími kroky potřebnými pro tvorbu lebečních modelů na míru pacienta. Tyto modely jsou v kranioplastice využívány pro ...
 • Hardwarová akcelerace detekce objektů v obraze 

  Musil, Petr
  V dnešní době je patrný nárůst počtu kamer a dohledových systémů ve veřejném prostoru. Množství informací které tato zařízení produkují je enormní a není v lidských silách je všechny vyhodnotit a interpretovat. Použití ...
 • Akcelerace výpočtu stínů a osvětlení 

  Milet, Tomáš
  Cílem této práce je prezentovat metody pro akceleraci výpočtů stínů a osvětlení.  Práce se zabývá akcelerací na vzorek přesných stínů pomocí stínových těles na různých platformách. Obsahem práce je také zvýšení přesnosti ...