Soumissions récentes

 • Akcelerace výpočtu stínů a osvětlení 

  Milet, Tomáš
  Cílem této práce je prezentovat metody pro akceleraci výpočtů stínů a osvětlení.  Práce se zabývá akcelerací na vzorek přesných stínů pomocí stínových těles na různých platformách. Obsahem práce je také zvýšení přesnosti ...
 • Měření rychlosti vozidel pomocí stereo kamery 

  Najman, Pavel
  Tato práce se snaží najít odpověď na otázku, zda je v současnosti možné autonomně měřit rychlost vozidel pomocí stereoskopické měřící metody s průměrnou chybou v rozmezí 1 km/h, maximální chybou v rozmezí 3 km/h a směrodatnou ...
 • Návrh a evaluace moderních systémů řízení letu 

  Vlk, Jan
  Tato práce je zaměřena na výzkum moderních metod automatického řízení letu a jejich ověření s ohledem na současný stav poznání a budoucí využití bezpilotních letadlových systémů. Práce představuje proces návrhu automatického ...
 • Syntéza a optimalizace polymorfních obvodů 

  Crha, Adam
  Tato práce se zabývá metodami logické syntézy a optimalizací pro polymorfní obvody. V práci jsou jak diskutovány existující metody pro konvenční obvody, tak i představeny nové metody, aplikovatelné na polymorfní elektroniku. ...
 • Metodika návrhu synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám 

  Szurman, Karel
  Tato disertační práce představuje metodiku vytvořenou pro návrh synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám. Metoda synchronizace stavu navržená podle popsané metodiky umožňuje opravit stav paměťových prvků ...