Show simple item record

Konstrukční řešení dřevěné stěny z masivního dřeva

dc.contributor.authorKacálek, Petrcs
dc.contributor.authorPetříček, Tomášcs
dc.date.accessioned2021-03-04T07:54:31Z
dc.date.available2021-03-04T07:54:31Z
dc.date.issued2019-04-12cs
dc.identifier.citationMATEC Web of Conferences. 2019, vol. 279, issue 02015, p. 1-6.en
dc.identifier.issn2261-236Xcs
dc.identifier.other156666cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196395
dc.description.abstractAlternative solutions to joints of outer wooden solid log walls are based on the current situation on the construction market, which reflects general change in attitude towards the environment. Apart from the evaluation of materials and products in accordance with technological and economic aspects, attention is paid to the effect of individual elements on the environment. This trend is reflected in construction practice by a comeback to original materials and expanding designs of residential buildings on the basis of easily renewable material resources, e.g. wood, which is relatively easily available and renewable construction material. When designing and constructing wooden buildings, it is necessary to take into account specific properties of wood (particularly volume changes), which need to be considered for solutions of individual details. Bed joints of wooden solid log walls are still a problematic detail in terms of thermal technology. It is a contact of two horizontal construction elements – beams, where maximum weakening of the wall thickness occurs. This spot is a relatively frequent place of a recurring thermal bridge during the wall construction. Analysis and improvement of this critical place of wooden houses, which has been more and more frequently built in the Czech Republic, would lead to their better evaluation in terms of heat-technical properties. The aim of the project was to design and examine adjusted variants of shape solutions of joints in between individual solid wooden elements. The project particularly focused on monitoring of surface temperatures in the areas of critical details – bed joints.en
dc.description.abstractAlternativní řešení spár obvodových stěnových ko nstrukcí z masivního dřeva vychází ze současné situace na stavebním trhu, ve kterém se také promítá celková změna postoje vůči životnímu prostředí. Kromě hodnocení materiálů a výrobků podle technických a ekonomických aspektů, se bere ohled i na vliv jednotlivých elementů na životní prostředí. Tento směr se promítá do stavební praxe návratem k původní materiálové základně a expandujícími návrhy obytných staveb na bázi snadno obnovitelných materiálových zdrojů, například právě dřeva, které je poměrně bezproblémově dostupným a obnovitelným stavebním materiálem. Při návrhu a realizaci dřevostaveb však musí být pamatováno na specifické vlastnosti dřeva (zejména objemové změny), které je nutno zohlednit při řešení jednotlivých detailů. Ložné spáry obvodových stěnových konstrukcí u masivních dřevostaveb jsou stále problematickým detailem z hlediska tepelné techniky. Jedná se o styk dvou vodorovných konstrukčních prvků – trámů, ve kterém dochází k maximálnímu oslabení tloušťky stěny. Toto místo představuje poměrně často se opakující tepelný most v průběhu konstrukce stěny. Analýza a zdokonalení tohoto kritického místa dřevostaveb, které poslední dobou opět nacházejí čím dál hojnější uplatnění na území ČR, by vedlo k zlepšení jejich celkového hodnocení z hlediska tepelně-technického. Cílem projektu bylo navrhnout a prověřit vhodně upravené varianty tvarového řešení spár mezi jednotlivými masivními prvky. Projekt byl zaměřen zejména na sledování povrchových teplot v oblasti kritických detailů – ložných spár.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-6cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherEDP Sciencescs
dc.relation.ispartofMATEC Web of Conferencescs
dc.relation.urihttps://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/28/matecconf_bd18_02015/matecconf_bd18_02015.htmlcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectjointsen
dc.subjectwooden
dc.subjecttemperatureen
dc.titleThe Structural Design of Wooden Solid Log Wallen
dc.title.alternativeKonstrukční řešení dřevěné stěny z masivního dřevacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
sync.item.dbidVAV-156666en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.03.04 12:55:12en
sync.item.modts2021.03.04 12:14:17en
dc.coverage.issue02015cs
dc.coverage.volume279cs
dc.identifier.doi10.1051/matecconf/201927902015cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2261-236X/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International