Now showing items 1-10 of 10

 • 2D molekulární systémy na površích 

  Kormoš, Lukáš
  Molekulárne systémy predstavujú jeden zo smerov súčasného výskumu nových nanoelektronických zariadení. Organické molekuly nachádzajú uplatnenie v rôznych aplikáciách, ako sú napríklad solárne články, displeje alebo kvantové ...
 • Nové nanoprvky pro elektroniku – příprava a charakterizace 

  Márik, Marian
  Táto práca sa zaoberá technikou výroby samousporiadaných nanoštruktúr pre elektrické aplikácie. Prototypy boli pripravené anodickou oxidáciou v dvoch dĺžkach a tromi rôznymi tepelnými úpravami. Štrukturálna charakterizácia ...
 • Paměťová buňka založená na magnetických vortexech 

  Dhankhar, Meena
  Magnetické vortexy jsou charakterizovány směrem stáčení magnetizace a polarizací vortexového jádra, přičemž každá z těchto veličin nabývá dvojice stavů. Ve výsledku jsou tak k dispozici čtyři možné stabilní konfigurace, ...
 • Rozsáhlé defekty v nitridech Ga a Al 

  Vacek, Petr
  III-nitridy běžně krystalizují v hexagonální (wurtzitové) struktuře, zatímco kubická (sfaleritová) struktura je metastabilní a má pouze mírně vyšší energii. Jejich fyzikální vlastnosti jsou silně ovlivněny přítomností ...
 • Semianalytický přístup k simulacím v nanofotonice 

  Hrtoň, Martin
  Numerické simulace se staly nedílnou součástí procesu navrhování v nanofotonice, což nevyhnutelně vedlo k vývoji softwaru specializovaného pro tento úkol. Ačkoli je zde celá řada komerčně dostupných produktů, mnohé aplikace ...
 • Statické a dynamické vlastnosti nanostrukturovaných magnetických materiálů 

  Vaňatka, Marek
  Magnetické materiály a z nich vyrobené nanostruktury jsou v průběhu posledních let studovány pro jejich aplikace v např. záznamových médiích a logických obvodech. Tato práce navazuje na náš předchozí výzkum tohoto oboru s ...
 • Únavová odolnost a mechanizmy únavového poškození v materiálech pro vysoké teploty 

  Petráš, Roman
  Superaustenitická korozivzdorná ocel typu 22Cr25NiWCoCu určená pro vysokoteplotní aplikace v energetickém průmyslu byla studována za podmínek nízkocyklové únavy při pokojové a zvýšené teplotě. Jednotlivé vzorky byly podrobeny ...
 • Vliv modifikovaných TiO2 nanotrubiček na interakce na biorozhraní 

  Bílek, Ondřej
  Nanotrubičky oxidu titaničitého v průběhu posledních let nabyly na významu v poli biomedicíny. Jakožto biokompatibilní nanostrukturovaný povrch nachází potenciál pro své uplatnění především v oblasti implantačních aplikací. ...
 • Využití porézní aluminy pro přípravu nanostrukturovaných vrstev a jejich fotoelektrochemické a optické aplikace 

  Lednický, Tomáš
  Porézní anodická alumina (PAA) je oxidová vrstva vytvořená anodickou oxidací hliníku, která má široké průmyslné využití. Její popularita zaznamenala exponenciální nárůst zejména v oblasti nanotechnologií, k čemu přispělo ...
 • Zarovnání excitabilních buněk na multielektrodových polích 

  Slavík, Jan
  Práce se zabývá zarovnáváním excitabilních buněk na multielektrodových polích. Nejprve bylo analyzováno zarovnávání excitabilních buněk. Byly použity embryonální neurony z hippocampusu potkanů a HL-1 buňky, které jsou ...