Show simple item record

Domy na stromech

dc.contributor.authorVacenovská, Veronikacs
dc.date.accessioned2021-04-20T18:55:45Z
dc.date.available2021-04-20T18:55:45Z
dc.date.issued2020-10-15cs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, vol. 867, issue 1, p. 1-7.en
dc.identifier.issn1757-8981cs
dc.identifier.other170566cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196541
dc.description.abstractThe goal of this research is to evaluate and find new solution in the area of wooden constructions placed in the treetops, which are interesting mainly due to their independence and amazing view among the treetops, and enable the utilization of the land below the treehouse itself. Treehouses can be constructed as a detached object without having to interfere with the trunk, or anchored into the trunk using special anchoring elements, where compact root system of surrounding trees is essential for healthy grow of the tree. Wood is also a specific natural material, which offers a possibility to create architecturally interesting and modern construction. This article is focused on evaluation of anchoring suitability of these constructions in treetops, evaluation of using these houses for recreational purposes as well as permanent living, effect of climate conditions on suitably chosen wood type and construction of these objects.en
dc.description.abstractCílem tohoto výzkumu je vyhodnotit a najít nové řešení v oblasti dřevěných konstrukcí umístěných v korunách stromů, které jsou zajímavé především svou samostatností a úžasným výhledem mezi korunami stromů a umožňují využití půdy pod samotným domem na stromě. Domy na stromech lze postavit jako samostatně stojící objekt, bez zásahu do kmene stromu, nebo je lze kotvit do kmene stromu pomocí speciálních kotevních prvků, kde je pro zdravý růst stromu nezbytný kompaktní kořenový systém okolních stromů. Dřevo je také specifický přírodní materiál, který nabízí možnost vytvořit architektonicky zajímavou a moderní konstrukci. Tento článek je zaměřen na hodnocení vhodnosti ukotvení těchto konstrukcí v korunách stromů, hodnocení využití těchto domů k rekreačním účelům i trvalému bydlení, vlivu klimatických podmínek na vhodně zvolený druh dřeva a konstrukci těchto objektů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-7cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/867/1/012045cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjecttreehousesen
dc.subjectwooden
dc.subjecttreetopsen
dc.subjectwooden constructionen
dc.subjectnatural materialen
dc.subjectdomy na stromech
dc.subjectdřevo
dc.subjectkoruny stromů
dc.subjectdřevěné konstrukce
dc.subjectpřírodní materiály
dc.titleThe treehousesen
dc.title.alternativeDomy na stromechcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
sync.item.dbidVAV-170566en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.04.20 20:55:45en
sync.item.modts2021.04.20 20:14:42en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume867cs
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/867/1/012045cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-8981/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported