Recent Submissions

 • Hledaní modelů pohybu a jejich parametrů pro identifikaci trajektorie cílů 

  Benko, Matej
  Táto práca sa zaoberá odstraňovaním šumu, ktorý vzniká z tzv. multilateračných meraní leteckých cieľov. Na tento účel bude využitá najmä teória Bayesovských odhadov. Odvodí sa aposteriórna hustota skutočnej (presnej) polohy ...
 • Statistická analýza rozsáhlých dat z průmyslu 

  Zamazal, Petr
  Práce se zabývá zpracováním reálných dat svozu odpadu. Jsou v ní popsány vybrané poznatky o statistických testech, identifikaci odlehlých hodnot, korelační analýze a lineární regresi. Tyto teoretické znalosti jsou použity ...
 • Autonomní jednokanálový deinterleaving 

  Tomešová, Tereza
  Tato práce se zabývá autonomním jednokanálovým deinterleavingem. Autonomní jednokánálový deinterleaving je proces separace přijaté sekvence radiolokačních impulzů od více emiterů na sekvence od jednotlivých emiterů, který ...
 • Dynamická faktorová analýza časových řad 

  Slávik, Ľuboš
  Táto diplomová práca sa zaoberá novým prístupom k zhlukovaniu časových rád na základe dynamického faktorového modelu. Dynamický faktorový model je technika redukujúca dimenziu a rozširuje klasickú faktorovú analýzu o ...
 • Numerické metody analýzy obrazu zaměřené na protínající se objekty 

  Weszter, Juraj
  V práci je prezentovaný postup spracovania digitálnych snímok zachytávajúcich vlákna sinice Nostoc za účelom merania ich dĺžky. Predstavený je algoritmus využívajúci Houghovu transformáciu na vyhodnotenie nadväznosti vlákien ...
 • Modely s Touchardovým rozdělením 

  Ibukun, Michael Abimbola
  In 2018, Raul Matsushita, Donald Pianto, Bernardo B. De Andrade, Andre Cançado & Sergio Da Silva published a paper titled ”Touchard distribution”, which presented a model that is a two-parameter extension of the Poisson ...
 • Stanovení anizotropie tepelné vodivosti polymerních chladičů pro chlazení elektroniky 

  Brachna, Róbert
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou numerického modelu polymérneho chladiča s dôrazom na jeho výraznú anizotropiu tepelnej vodivosti. Táto anizotropia je spôsobená vysoko tepelne vodivou grafitovou prímesou. Jej výsledná ...
 • Matematický model membránové destilace 

  Hvožďa, Jiří
  Diplomová práce se zabývá membránovou destilací, především z matematické perspektivy. Jedná se o tepelně poháněný separační proces, ve kterém se pro rozdělení kapalné a plynné fáze používá porézní membrána. Kapalina se ...
 • Počítačové modelování teplotní hystereze při změně skupenství 

  Petrášová, Anna
  Tato práce se zabývá počítačovým modelováním teplotní hystereze při změně skupenství, a to během úplných fázových přeměn i částečných. Je zde provedena rešerše způsobů modelování teplotní hystereze vycházejících z metody ...
 • Virtuální továrna za pomoci metod matematického modelování 

  Svoboda, Jan
  Práce je zaměřena na řešení problémů v moderním odvětví Industry 4.0. Hlavní část práce se věnuje návrhu a vlastní implementaci diskrétního simulačního modelu vycházejícího z teorie front, který bude využit k heuristické ...
 • Diferenciální rovnice se zpožděním v dynamických systémech 

  Dokyi, Martha
  Tato práce je přehledem zpožděných diferenciálních rovnic v dynamických systémech. Počínaje obecným přehledem zpožděných diferenciálních rovnic představujeme koncept zpožděných diferenciálů a použití jeho modelů, od biologie ...
 • Numerické metody pro řešení počátečních úloh zlomkových diferenciálních rovnic 

  Oti, Vincent Bediako
  Tato diplomová práce se zabývá numerickými metodami pro řešení počátečních problémů zlomkových diferenciálních rovnic s Caputovou derivací. Jsou uvedeny dva numerické přístupy spolu s přehledem základních aproximačních ...
 • Optimalizace tvaru mazací mezery hydrodynamického ložiska 

  Ochulo, Ikechi
  Cílem této diplomové práce je najít optimální profil mezery mazání pro turbodmychadlo. Cílem je minimalizovat tření, udržovat nosnost a nezvyšovat průtok maziva. Tato multiobjektivní optimalizace se provádí pomocí genetického ...
 • Řešení obyčejných diferenciálních rovnic neceločíselného řádu metodou Adomianova rozkladu 

  Šustková, Apolena
  Tato diplomová práce se zabývá řešením obyčejných diferenciálních rovnic neceločíselného řádu metodou Adomianova rozkladu. Část práce se proto věnuje teorii rovnic obsahující neceločíselné diferenciální operátory, zejména ...
 • Shorův algoritmus v kvantové kryptografii 

  Nwaokocha, Martyns
  Kryptografie je velmi důležitým aspektem našeho každodenního života, protože poskytuje teoretický základ informační bezpečnosti. Kvantové výpočty a informace se také stávají velmi důležitou oblastí vědy kvůli mnoha aplikačním ...
 • Banachovy algebry 

  Machovičová, Tatiana
  Banachovou algebrou nazývame Banachov priestor obohatený o operáciu násobenia. Jedná sa o matematickú štruktúru, ktorá sa uplatňuje pri neperiodickej homogenizácii kompozitných materiálov. Teória klasickej homogenizácie ...
 • Groverův algoritmus v kvantovém počítání a jeho aplikace 

  Katabira, Joseph
  Kvantová výpočetní technika je rychle rostoucí obor informatiky, který přenáší principy kvantových jevu do našeho každodenního života. Díky své kvantové podstatě získávají kvantové počítače převahu nad klasickými počítači. ...
 • Aplikace geometrických algeber 

  Machálek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím geometrické algebry pro kuželosečky (GAC) v autonomní navigaci, prezentované na pohybu robota v trubici. Nejprve jsou zavedeny teoretické pojmy z geometrických algeber. Následně jsou ...
 • Design elektrického skútru pro seniory 

  Kašná, Marie
  Práce se zabývá návrhem elektrického skútru pro seniory nebo osoby s omezenou pohyblivostí s ohledem na technické, ergonomické a estetické požadavky. Finální návrh vychází z výsledků designérské a technické analýzy. V práci ...
 • Design lehkého dodávkového elektromobilu 

  Paš, Antonín
  Tato práce řeší design lehkého užitkového vozu kategorie N1. Kromě návrhu vizuálu je cílem najít smysluplné využití tohoto typu elektrického vozu, a přizpůsobit design potřebám uživatele či možnostem nových technologií. ...

View more