Now showing items 1-20 of 433

 • Posouzení spolehlivosti výrobního procesu hydraulického rozváděče 

  Machová, Lenka
  Diplomová práce pojednává o možnostech posouzení spolehlivosti výrobního procesu hydraulického rozváděče. Analyzuje jednotlivé metody vhodné k zajištění kvality a spolehlivosti výroby a tyto podrobně popisuje. Navazující ...
 • Návrh konstrukce nové verze vozíku a dokovací stanice pro kanálové regály 

  Pastrnková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné verze vozíku a dokovací stanicí kanálových regálů a návrhem úprav. V teoretické části jsou popsány složky tvořící kanálový systém skladování. Je zde také vysvětlen princip ...
 • Posouzení vhodnosti optického měřicího přístroje 

  Slíž, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá posudzovaním vhodnosti optického súradnicového meracieho stroja podľa VDA 5. Posúdenie vhodnosti predstavuje efektívny nástroj pre rozhodnutie, či je hodnotený merací stroj vhodný pre zamýšľané ...
 • Experimentální podpora vývoje specifického integrovaného zařízení 

  Hrbáček, Jiří
  Regenerační výměníky se využívají v celé řadě průmyslových odvětví a také při technickém zařízení budov. Tyto výměníky tepla hrají významnou roli při úsporách tepelné energie a při odstraňování těkavých organických látek ...
 • Predikce a experimentální ověření funkce distribučního systému typu Z 

  Polcsák, Jakub
  Účelom tejto práce bolo nájsť vhodnú výpočtovú metódu pre predikciu funkcie distribučných systémov v rámci návrhových výpočtov procesných a energetických zariadení. Konkrétne bola zameraná na opis distribúcie toku pracovnej ...
 • Tvorba SW pro generování signálu simulující závady rotačních systémů 

  Martínek, Marek
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a tvorbě algoritmu pro generování simulovaného signálu z vibrodiagnostického zařízení. První část je zaměřená na teoretické seznámení se s vibrodiagnostikou a charakteristikou jednotlivých ...
 • Modifikace přistávacího zařízení letounu Irbis 

  Forman, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přestavbou podvozku s ostruhovým kolem na podvozek s kolem příďovým na letounu M-4 Irbis. První kapitola představuje letoun v současné podobě, včetně několika základních technických údajů. ...
 • Získávání fosforu z fugátu 

  Heger, Jan
  Zaměřením této práce je možnost získání fosforu z fugátu. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí aktuální situace ohledně obnovy fosforu. V provedené rešerši jsou shrnuty podstatné informace o metodě srážení struvitu, ...
 • Optimalizace vzduchování fotobioreaktoru za pomoci analýzy obrazu 

  Hruška, Kryštof
  Tato diplomová práce shrnuje poznatky o mikrořasách, jejich využití, metodách kultivace a překážkách, které brání jejich většímu rozšíření. V praktické části práce bylo navrhnuto, zkonstruováno a naprogramováno zařízení, ...
 • Efektivnost hlubokých konvolučních neuronových sítí na elementární klasifikační úloze 

  Prax, Jan
  V této diplomové práci jsou srovnány modely hlubokých konvolučních neuronových sítí a modely deskriptorů příznaků. Modely deskriptorů příznaků jsou doplněny o vybraný vhodný klasifikátor. Tyto modely spadají do oblasti ...
 • Energetické nároky krytého lyžařského svahu 

  Mozola, Ondrej
  Táto diplomová práca sa venuje problematike energetických nárokov na prevádzku krytých lyžiarskych svahov. Prvá časť je venovaná rešerši výroby snehu, chladenia a konštrukčných spôsobov stavby krytých hál s príkladmi ...
 • Posouzení degradace opakovaně opravovaných střižných a tvářecích nástrojů 

  Izák, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na renovace tvářecích nástrojů z nástrojové oceli, jejich svařitelnost a posouzení kvality současných oprav nástrojů. Poškozeným nástrojem byla část střižníku z postupového střižného nástroje ...
 • Dodávka energie pro skleníkovou produkci 

  Najbrtová, Zuzana
  Dovoz zeleniny do České republiky dlouhodobě převažuje nad vlastní produkcí. Tato skutečnost vede, společně s požadavky obyvatel na kvalitnější potraviny, k výstavbě produkčních skleníku. S výstavbou a provozem těchto ...
 • Energetická náročnost výroby umělého sněhu 

  Křepela, Radim
  Diplomová práce informuje o vzniku, historii a přínosu technického zasněžování. Seznamuje o tom, z čeho se sněžná zařízení skládají a jakými procesy se umělý sníh vyrábí. Dále uvádí zjištěnou cenu vyrobené tuny sněhu z ...
 • Charakteristiky ventilátorových chladicích věží 

  Joska, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o problematice ventilátorových chladicích věží. První část práce je rešeršní, zaměřuje se zejména na teorii chlazení a funkci ventilátorových chladicích věží obecně. Následuje kapitola ...
 • Analýza teplotního chování procesu aditivní výroby mikro-prutových struktur z materiálu AlSi10Mg 

  Nosek, Jakub
  Pomocí aditivních technologií je možné vyrábět složité díly, které jsou konvenčními technologiemi nevyrobitelné. Jedním z typických příkladů jsou mikro-prutové struktury. Výroba těchto struktur je poměrně náročná a odlišuje ...
 • Modifikace konstrukce samonakládacího transportéru 

  Dvořák, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší obdobných samonakládacích transportérů válcových balíků s následnou pevnostní analýzou a modifikací vybraného transportéru. Práce obsahuje pevnostní analýzu původní verze, návrh ...
 • Kondenzační výměník za kotel na tuhá paliva 200 kW 

  Pinkas, Jan
  Předmětem této diplomové práce je návrh spalinového kondenzátoru za 200kW kotel na dřevní štěpku. V první části jsou uvedeny typy výměníků a je představena problematika kondenzace. Dále jsou uvedeny potřebné vztahy pro ...
 • Experimentální ověření tuhosti ložisek polohovacího mechanismu pro optickou komunikaci mezi satelity 

  Svoboda, Tomáš
  Předložená diplomová práce se zabývá zjištěním tuhosti předepnutého dvouřadého ložiska s kosoúhlým stykem v relevantních podmínkách. V úvodu práce jsou popsány základní znalosti týkající se dvouřadých ložisek s kosoúhlým ...
 • Strojové vidění pro navádění robotu 

  Grepl, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem, sestavením a oživením kamerového systému pro lokalizaci náhodně umístěných objektů na dopravníku za účelem navádění robotu na tyto objekty. Teoretická část se věnuje rešerši v oblasti ...