Now showing items 1-20 of 433

 • 3D FDM tiskárna s výměnnou tiskovou hlavou 

  Čuma, Zdeněk
  Cílem práce je navržení a vyrobení mechanismu ustavení a upnutí výměnné hlavy 3D FDM tiskárny. První část práce pojednává o 3D tisku obecně, druhá část popisuje metodu FDM. Část třetí je věnována výběru a stavbě vhodné 3D ...
 • 3D tisk kovů robotem 

  Tvrdoň, Radek
  Diplomová práce předkládá přehled technologií aditivní výroby a souhrn technologií používaných pro 3D tisk kovů pomocí robota. Všechny obecně popisuje a zároveň uvádí jejich konkrétní komerční využití, nebo akademický ...
 • 3D tisk optomechanických zařízení 

  Šremrová, Vendula
  Optomechanické komponenty jsou široce využívány v mnoha optických experimentech. Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou optomechanických komponentů pomocí 3D tisku, které budou levnější alternativou komerčních ...
 • Adaptivní tvorba zakázky ve strojírenské firmě 

  Kučerová, Veronika
  Diplomová práce se věnuje vlivům působícím na podnikové plánování, kterým se podniky přizpůsobují ve snaze uspět v dynamickém výrobním a tržním prostředí. Působící vlivy vyvolávají změny ve výrobní firmě a schopnost pružné ...
 • Aditivní výroba prostorových prutů z polymerních materiálů 

  Křivohlavý, Petr
  Diplomová práce se zabývá výrobou polymerních prostorových prutů bez nutnosti podpory v celé délce nánosů pomocí robotického 3D tisku. Cílem práce je nalézt vhodné procesní parametry a tiskové strategie s ohledem na přesnost ...
 • Aerodynamická analýza protipumpážních úprav turbovrtulového motoru 

  Novák, Ondřej
  Tahle práce se zaměřila na aerodynamickou analýzu principů zvyšování pumpážních záloh. V první kapitole jsou popsány kompresory leteckých motorů a zavedeny potřebné znalosti kompresorových charakteristik a proti-pumpážních ...
 • Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Plíšek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. První část je zaměřena na popis možných způsobů akumulace, zvláště se zaměřením na ty způsoby, které jsou vhodné ...
 • Analýza a zlepšování jakosti sériové výroby ve vybrané společnosti 

  Klaška, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o zlepšování jakosti sériové výroby ve vybrané společnosti. V první kapitole se práce věnuje rešerši dané problematiky, poznatky z této kapitoly jsou využity v dalších částech diplomové práce. ...
 • Analýza mechanických vlastností kompozitních materiálů vytisknutých aditivní technologií 3D tisku 

  Mudrák, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou mechanických vlastností kompozitních materiálů používaných pro 3D tisk společností Markforged. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku kompozitních materiálů a rozbor mechanických ...
 • Analýza mechanických vlastností plastových vzorků zhotovených technologií 3D tisku 

  Jiroušek, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením mechanických vlastností vybraných materiálů používaných pro 3D tisk (PLA, PETG, ABS, ASA). Teoretická část práce obsahuje charakteristiku polymerních materiálů, rozebírá mechanické ...
 • Analýza modálního tlumení strojní součásti pomocí metody OMA 

  Sodomka, Tomáš
  Na jedné z prvních hodin studia na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky dostal autor této práce tři základní doporučení týkající se měření: 1) Neměřit! 2) Když už měřit, tak neopakovat měření!! 3) Když už ...
 • Analýza namáhání vybraných konstrukčních částí bagru při provozu 

  Busta, Michal
  Práce se zabývá výpočtovým modelováním nabírání zeminy pomocí kompaktního rýpadla od firmy DOOSAN BOBCAT EMEA s.r.o. Způsob řešení spočívá v sestavení dvou výpočtových modelů v softwarech Rocky DEM a Ansys Mechanical. ...
 • Analýza poškození dopravního letounu při teroristickém útoku 

  Čížková, Markéta
  Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá důvody vedoucími k teroristickým útokům a stručným výčtem některých útoků na dopravní letouny. Dále se zaměřuje na letoun jako cíl teroristického útoku, zejména na drak ...
 • Analýza řadicího mechanizmu traktoru 

  Netopil, Jan
  Práce je zaměřena na řadicí mechanizmy manuálně řazených převodovek traktorů. Poskytuje ucelený přehled všech důležitých konstrukčních uzlů řadicího mechanizmu s rozborem vlivu konstrukce na výslednou velikost síly potřebné ...
 • Analýza srdce myšího embrya prostřednictvím rentgenové počítačové tomografie 

  Dobrovodská, Daniela
  Rentgenová počítačová tomografie je univerzální technika umožňující nedestruktivní trojrozměrné (3D) zobrazování. Je široce používána v průmyslu pro metrologii a charakterizaci materiálů. V poslední době našla svůj význam ...
 • Analýza stavu potrubí odvodnění parní turbíny K 220-44 a návrh korektivních opatření 

  Horký, Jiljí
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou stavu potrubí odvodnění parní turbíny Škoda K 220-44 provozované v Jaderné elektrárně Dukovany a návrhem korektivních opatření. Mezi cíle práce patří vytvoření rešerše odvodnění ...
 • Analýza teplotního chování procesu aditivní výroby mikro-prutových struktur z materiálu AlSi10Mg 

  Nosek, Jakub
  Pomocí aditivních technologií je možné vyrábět složité díly, které jsou konvenčními technologiemi nevyrobitelné. Jedním z typických příkladů jsou mikro-prutové struktury. Výroba těchto struktur je poměrně náročná a odlišuje ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při soustružení 

  Horáček, David
  Práce je zaměřena na představení a stručný popis CAM programu PowerMill 2020 od společnosti Autodesk. Dále je v práci probírána problematika CAD/CAM systémů, poté především aditivní výroba. Stručný popis, rozdělení, ...
 • Aplikace geometrických algeber 

  Machálek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím geometrické algebry pro kuželosečky (GAC) v autonomní navigaci, prezentované na pohybu robota v trubici. Nejprve jsou zavedeny teoretické pojmy z geometrických algeber. Následně jsou ...
 • Aplikace metapovrchů pro strukturální zbarvení 

  Červinka, Ondřej
  Barevné filtry umožňují fotosenzorům získat informace o spektrálním složení dopadajícího záření, ať už za účelem napodobení lidského zraku nebo separace analytického signálu. Snaha o zvýšení rozlišení senzorů vede k snižování ...