Recent Submissions

 • Identifikace vozidla pomocí digitálně uloženého VIN z pohledu kriminalistiky a forenzních disciplín 

  Kopencová, Dagmar; Rak, Roman; Hudecová, Vladimíra (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Individuální identifikace objektu je výchozím nebo konečným stavem každé forenzní analýzy či dokumentace. Příspěvek se zaměřuje ve své první části na základní a doplňkové zásady forenzní identifikace objektů. Jsou popsány ...
 • Vykolejení drážních vozidel v důsledku lomu jazyka výhybek 

  Plášek, Otto; Hruzíková, Miroslava; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Výhybky a výhybkové konstrukce jsou nejsložitějšími a současně nejvíce namáhanými konstrukcemi kolejové infrastruktury. Uložení jazykové kolejnice na kluzných stoličkách ve výměnové části výhybky nezaručuje vedení dvojkolí ...
 • Balíček mobility – změny v oblasti tachografů 

  Doupal, Emil; Koutník, Ondřej; Novotný, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Autoři se zaměřili na představení vybraných změn v oblasti tachografů, které Evropská komise přinesla v rámci tzv. „Balíčku mobility“. Znalost změn je pro znalce důležitá pro kvalitní znaleckou činnost v oblasti tachografů.
 • Nové knihy 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., Ing. Albert Bradáč, Ph.D.: Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021; Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Ing. Petr Polák: ...
 • Právní pozadí a odbornost ve znalecké činnosti 

  Mikš, Lubomír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Článek ukazuje vývoj právního postavení znalecké činnosti v posledním století s krátkým pohledem do počátku lidské společnosti. Ukazuje vázanost právních předpisů na politické prostředí v jednotlivých vývojových etapách a ...
 • Stanovení technické hodnoty pneumatik osobních vozidel 

  Vrána, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Pro stanovení časové ceny pneumatik osobních vozidel je při využití metodiky, doporučené Znaleckým standardem č. I/2005, nutné určit jejich technickou hodnotu. Ta závisí na stupni opotřebení dezénu a okamžitém stavu ...
 • Ke stanovení obvyklé ceny nemovitostí po novele oceňovacích předpisů pomocí cenových poměrů 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Pojednání je příspěvkem k aplikaci novelizovaných českých předpisů pro oceňování nemovitých věcí. Hlavní část je věnována nově předepsanému stanovení obvyklé ceny cenovým porovnáním výhradně na základě skutečně sjednaných ...
 • Využití digitálně uložených informací ve vozidle pro forenzní a kriminalistické účely 

  Rak, Roman; Kopencová, Dagmar (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Moderní vozidla se dnes bez elektroniky neobejdou. Ta má zásadní vliv i na další inovativní rozvoj v celém automobilovém průmyslu. Ve vozidle vznikají, jsou zpracovávána, ukládána a komunikována data v elektronické podobě, ...
 • Cenotvorné faktory u rodinných domů v okrese Brno-venkov 

  Jandásková, Tereza; Hrdlička, Tomáš; Komosná, Milada; Cupal, Martin; Kervitcer, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Článek pojednává o identifikaci cenotvorných faktorů u rezidenčních nemovitostí, konkrétně u rodinných domů. Identifikace byla provedena na sestavené databázi, která obsahuje 631 rodinných domů s prvotně zachycenou iniciační ...
 • Nové předpisy (5. 1. 2021 – 31. 3. 2021) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
 • Úvodní slovo šéfredaktorky 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
 • Počty znalců a znaleckých ústavů 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2021-04)
  Počty znalců a znaleckých ústavů (vývoj do 17. 3. 2021 dle portálu justice.cz)