Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů 

    Procházková, Kateřina
    Disertační práce se zaměřuje na vytvoření nové metodiky hodnocení a odměňování pro vrcholové manažery v prostředí českého zpracovatelského průmyslu. Na základě literární rešerše byly vymezeny jednotlivé způsoby hodnocení ...
  • Uplatnění koncepce leadershipu v oblasti řízení lidských zdrojů 

    Mazánek, Lukáš
    Dizertační práce je zaměřena na specifikaci širšího teoretického rámce uplatnění koncepce leadershipu v rámci řízení lidských zdrojů a na empirickou identifikaci a popis přístupů, které umožňují personálním pracovníkům ...