Now showing items 1-5

deriváty hyaluronanu (1)
fluorescenční sondy (1)
hyaluronate derivatives - fluorescence probes - critical aggregation concentration - core hydrophobicity (1)
hydrofobní oblasti (1)
kritická agregační koncentrace (1)