Show simple item record

Hojení defektu femorální kosti pomocí dvou nových biokompatibilních rozložitelných materiálů

dc.contributor.authorSrnec, Robertcs
dc.contributor.authorNečasová, Andreacs
dc.contributor.authorProks, Pavelcs
dc.contributor.authorSkoric, Misacs
dc.contributor.authorFilipejová, Zitacs
dc.contributor.authorVojtová, Lucycs
dc.contributor.authorNečas, Aloiscs
dc.date.accessioned2021-05-03T10:54:21Z
dc.date.available2021-05-03T10:54:21Z
dc.date.issued2020-05-26cs
dc.identifier.citationACTA VETERINARIA BRNO. 2020, vol. 89, issue 2, p. 163-169.en
dc.identifier.issn1801-7576cs
dc.identifier.other166347cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196653
dc.description.abstractThis study was conducted as an in vivo experiment in adult miniature pigs with the aim to test two new biomaterials. An iatrogenic defect was made into the central femoral diaphysis in the experimental animals and subsequently fixated by bridging plate osteosynthesis. Into the defect we implanted a cancellous autograft (control group), a pasty injectable scaffold (EXP A), anda porous 3D cylinder (EXP B). Radiological examination was performed in all animals at 0, 10, 20, 30 weeks after surgical procedure and histological assessment was performed. In the newly formed bone the osteoblastic activity was monitored. In terms of radiology, the most effective method was observed in the control group (completely healed 100%) compared to experimental groups EXP A (70.0%) and EXP B (62.5%).en
dc.description.abstractTato studie byla provedena jako experiment in vivo na dospělých miniaturních prasatech s cílem otestovat dva nové biomateriály. U centrálních femorálních diafýz byl u experimentálních zvířat proveden iatrogenní defekt, který byl následně fixován přemostěním osteosyntézy dlahy. Do defektu jsme implantovali spongiózní autotransplantát (kontrolní skupina), injektabilní skafold (EXP A) a porézní 3D válec (EXP B). Radiologické vyšetření bylo provedeno u všech zvířat v 0, 10, 20, 30 týdnech po chirurgickém zákroku a bylo provedeno histologické hodnocení. V nově vytvořené kosti byla sledována osteoblastická aktivita. Pokud jde o radiologii, nejúčinnější metoda byla pozorována u kontrolní skupiny (zcela uzdravená 100%) ve srovnání s experimentálními skupinami EXP A (70,0%) a EXP B (62,5%).cs
dc.formattextcs
dc.format.extent163-169cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherActa Veterinaria Brnocs
dc.relation.ispartofACTA VETERINARIA BRNOcs
dc.relation.urihttps://actavet.vfu.cz/89/2/0163/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectPigen
dc.subjectbiomaterialen
dc.subjectscaffolden
dc.subjectanimal modelen
dc.subjectcompositeen
dc.subjectphosphateen
dc.subjectprase
dc.subjectbiomateriál
dc.subjectskafold
dc.subjectzvířecí model
dc.subjectkompozit
dc.subjectfosfát
dc.titleFemoral bone defect healing using two novel biocompatible degradable materialsen
dc.title.alternativeHojení defektu femorální kosti pomocí dvou nových biokompatibilních rozložitelných materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Pokročilé biomateriálycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
sync.item.dbidVAV-166347en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.05.03 12:54:21en
sync.item.modts2021.05.03 12:14:32en
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume89cs
dc.identifier.doi10.2754/avb202089020163cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1801-7576/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International