Recent Submissions

 • Paralelní evoluční algoritmus EDA využívající teorii kopulí 

  Hyrš, Martin
  Ve své disertační práci se zabývám návrhem, implementací a~testováním pokročilého paralelního algoritmu EDA ( Estimation of Distribution Algorithm ) využívajícího teorii kopulí pro tvorbu pravděpodobnostního modelu. Nová ...
 • Ghost-free HDR video s využitím FPGA 

  Musil, Martin
  Tato práce navrhuje algoritmus pro pořizování ghost-free HDR videa ze sekvence expozic, který je určený pro implementaci ve vestavěných zařízeních. Vlastnosti algoritmu byly ověřeny implementací ve state-of-the-art ...
 • Návrh a evaluace moderních systémů řízení letu 

  Vlk, Jan
  Tato práce je zaměřena na výzkum moderních metod automatického řízení letu a jejich ověření s ohledem na současný stav poznání a budoucí využití bezpilotních letadlových systémů. Práce představuje proces návrhu automatického ...
 • Bayesovský přístup k určování akustických jednotek v řeči 

  Ondel, Lucas Antoine Francois
  Děti mají již od útlého věku vrozenou schopnost vyvozovat jazykové znalosti z mluvené řeči - dlouho předtím, než se naučí číst a psát. Moderní systémy pro rozpoznávání řeči oproti tomu potřebují k dosažení nízké chybovosti ...
 • Automaty v rozhodovacích procedurách a výkonnostní analýze 

  Fiedor, Tomáš
  Tato práce se věnuje vylepšení současného stavu formalní analýzy a verifikace založené na automatech a zaměřené na systémy s nekonečnými stavovými prostory. V první části se práce zabývá dvěma rozhodovacími procedurami pro ...
 • 3D mapování s využitím řídkých dat senzoru LiDAR 

  Veľas, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem nových algoritmů pro zpracování řídkých 3D dat senzorů LiDAR, včetně kompletního návrhu batohovího mobilního mapovacího řešení. Tento výzkum byl motivován potřebou takových řešení v oblasti ...
 • Využití technik genetických algoritmů a dolování z dat v testování paralelních programů s využitím vkládání šumu 

  Šimková, Hana
  Tato práce navrhuje zlepšení výkonu testování programů použitím technik dolování z dat a genetických algoritmů při testování paralelních programů.  Paralelní programování se v posledních letech stává velmi populárním i ...