Show simple item record

Application of the PRINCE2 Methodology

dc.contributor.advisorJuřica, Pavelsk
dc.contributor.authorCagalová, Evask
dc.date.accessioned2021-06-05T22:57:22Z
dc.date.available2021-06-06cs
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationCAGALOVÁ, E. Aplikace metodiky PRINCE2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110981cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196840
dc.description.abstractZámerom diplomovej práce je vylepšenie onboarding projektového manažmentu pomocou identifikácie rozdielov medzi PRINCE2® metodológiou a existujúcim prevodovým procesom spoločnosti. Nájdené rozdiely budú podkladom pre nové návrhy, ktoré by mali zefektívniť projektový manažment pomocou úspory nákladov a času. Tieto návrhy sú určené k zvýšeniu spokojnosti klienta, a mali by viesť k možnosti získania vyšších objemov nových projektov.sk
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to improve onboarding project management by identifying the differences between PRINCE2® methodology and existing transition process of the company. Found differences will be the baseline for new proposals that should make the project management more efficient by cost and time savings. These proposals are intended to rise the level of client‘s satisafacion, which would lead to the possibility of receiving higher volumes of new projects.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectProjektový manažmentsk
dc.subjectPRINCE2®sk
dc.subjectprevodový processk
dc.subjectprojektsk
dc.subjectProject managementen
dc.subjectPRINCE2®en
dc.subjecttransition processen
dc.subjectprojecten
dc.titleAplikace metodiky PRINCE2sk
dc.title.alternativeApplication of the PRINCE2 Methodologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110981en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:16:57en
sync.item.modts2021.11.12 19:46:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovotný, Jansk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Další otázky: prof. Kocmanová: O jaké projekty se v rámci diplomové práce jedná? Zodpovězeno Váš seznam literatury v teoretické části se týká převážně překladu? Zodpovězeno Popište náklady se kterými projekt pracuje? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record