Recent Submissions

 • Detekce nepozornosti pilotů 

  Novotný, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problémem nepozornosti pilotů a návrhem systému pro detekci nepozornosti pilotů všeobecného letectví. Nepozornost patří mezi chyby způsobené lidským faktorem, které v současné době přispívají ...
 • Výpočet synchronního motoru s permanentními magnety o výkonu 50kW 

  Šatava, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem synchronního stroje s permanentními magnety. V první části práce je popsán synchronní stroj obecně. Jedná se o teoretický základ, jehož znalost je klíčová pro další části této práce. ...
 • Elektrický stroj s přepínáním magnetického toku 

  Szabó, Hugo
  Cieľom tejto diplomovej je vytvorenie literárnej rešerši o točivom elektrickom stroji s prepínaním magnetického toku, ozrejmenie použitého konštrukčného návrhu a ich prevádzkových vlastností, vytvorenie úvodného návrhu ...
 • Návrh hybridního magnetického ložiska 

  Šindelář, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hybridního magnetického ložiska. Jedná se o rozšíření problematiky běžných ložisek ve vysokootáčkových motorech. Práce je rozdělena do tří částí, kde se první část zabývá obecnou ...
 • DC/DC měniče pro průmyslové napájecí zdroje. 

  Chudý, Andrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a porovnaním vybraných topológií DC/DC meničov, kde následne lepšia z nich je prakticky realizovaná. Prvá časť je venovaná všeobecnej problematike jednosmerných výkonových meničov. ...
 • Návrh olejového distribučního transformátoru 

  Mrajca, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výrobním procesem olejových distribučních transformátorů. Nejprve se věnuje konstrukčnímu uspořádání magnetického obvodu a technologii jeho výroby. Podrobně je rozebrán postup vysekávání ...
 • Návrh stykače VN pro trakční účely 

  Pala, Lukáš
  V úvodu práce je analyzován systém trakčního obvodu, s různými druhy elektrických přístrojů. Jsou popsány výkonové elektrické obvody v trakci, jejich zátěže a typy používaných stykačů. Normativní požadavky kladené na stykače ...
 • Simulace oteplení rozváděčů VN 

  Kapalla, Alexej
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku oteplenia rozvádzačov vysokého napätia. V práci sú uvedené popisy jednotlivých zariadení, ktoré rozvádzač obsahuje. Následne sa práca venuje teoretickým vzťahom opisujúcim ...
 • Úprava naftové elektrocentrály pro paralelní chod se sítí 

  Černý, Martin
  Tato práce se zabývá úpravou naftové elektrocentrály, tak aby po nastartování a stabilizaci bylo možné elektrocentrálu přifázovat na tvrdou síť, případně na jinou elektrocentrálu z důvodu bezvýpadkového převzetí zátěže. ...
 • Remanentní magnetismus elektromagnetů stejnosměrných stykačů 

  Horký, Jakub
  Tato diplomová práce řeší remanentní magnetismus elektromagnetů u stejnosměrných stykačů. První část práce pojednává o teorii vzniku magnetického pole v různých druzích materiálu, popisuje jejich magnetizaci a dělí je dle ...
 • Měnič pro BLDC motor 

  Němec, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh výkonového měniče pro BLDC motor 48 V/2 kW. Je kladen důraz na malé rozměry finální desky plošného spoje. Jsou proto použity výkonové tranzistory STL135N8F7AG v malých SMD pouzdrech ...
 • Elektromagnetická analýza a modelování asynchronního stroje s plným rotorem 

  Bílek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá elektromagnetickou analýzou a modelováním asynchronního stroje s plným rotorem. Tato práce tedy zahrnuje literární rešerši na téma vysokootáčkových elektrických strojů s porovnáním s klasickými ...
 • Spínaný stejnosměrný laboratorní zdroj 30V 60A 

  Gábel, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom spínaného jednosmerného zdroja s výstupnými parametrami 30 V 60 A. Zdroj využíva zapojenie dvoch jednočinných priepustných meničov pracujúcich v protitakte. Topológia bola zvolená na ...
 • Měnič s tranzistory GaN pro elektrický kompresor 

  Galia, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací funkčního vzorku výkonového měniče pro elektrický kompresor, který je určen pro hybridní automobily. Navrhovaný měnič bude určen pro E-compressor od společnosti Garrett ...
 • Návrh elektrodynamického magnetického ložiska 

  Pavluš, Ondřej
  Požadavky vysokorychlostních aplikací společně se snahou snížit spotřebu elektrické energie vedou k návrhům nových typů ložisek. V posledních desetiletích bylo hledáno ložisko, které by dosáhlo pasivní levitace použitím ...
 • Vysokootáčkový synchronní stroj s vnějším rotorem 

  Král, Radek
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí a návrhem vysokootáčkového synchronního stroje s vnějším rotorem. Práce je uspořádána do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá teorií návrhu stroje a také mechanickými limity, ...
 • Simulace elektroporačního děje při terapii okluze stentu 

  Hemzal, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektroporace a jejím využitím při léčbě okluze samoexpandibilního kovového stentu. V práci jsou popsány základy teorie elektroporace a současně využívané léčebné postupy při řešení ...
 • Simulace řízení asynchronního motoru s ohledem na vysokou účinnost 

  Hanzlíček, Martin
  Diplomová práce se zabývá simulací řízení asynchronního motoru s ohledem na vysokou účinnost. Je zde popsána teorie asynchronního motoru, s kladeným důrazem na jeho ztráty. Dále je zde popsáno skalární ...
 • Model Li-ion akumulátoru 

  Loucký, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá seznámením s principem Li-ion článků, provedením literární rešerše na téma matematické modely Li-ion článků a tvorbou vybraného matematického modelu v programu MATLAB, který je schopen simulovat ...
 • Akumulátorová sekačka na trávu 

  Picmaus, Jan
  Práce se zabývá přestavbou konvenční sekačky se spalovacím motorem na sekačku poháněnou elektromotory, které jsou napájen lithiovými články. Rozdělení na tři části, porovnávací, strojní a elektrickou, zajišťuje plynulost ...

View more