• Rotační upínací elementy pro obráběcí stroje 

  Čech, Michal
  Bakalářská práce se zabývá upínáním rotačních nástrojů na obráběcích strojích. Popisuje základní principy jednotlivých obráběcích procesů. Dále se zaměřuje na rozdělení a popis obráběcích strojů. V práci jsou představeny ...
 • Návrh konstrukce tiskové hlavy pro multimateriálový tisk 

  Szendi, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť konštrukciu 3D tlačovej hlavy pre multimateriálovú tlač tak, aby bol zabránený únik filamentu z neaktívnej trysky a tým zredukovaný odpadový materiál. Prvá časť práce popisuje ...
 • Pokročilé metody přípravy vzorků Al a jeho slitin 

  Rychlý, David
  Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a ...
 • Depozice a analýza AlCrN povlaků 

  Drásalová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku depozice a metody studia kvality povrchových povlaků na bázi AlCrN, připravovaných metodami (i) magnetronového naprašování (Magnetron sputtering), (ii) magnetronového naprašování ...
 • Možnosti archivace NC programů v malých versus velkých firmách 

  Mikulec, Jan
  Bakalářská práce se zabývá archivací NC programů ve strojírenských firmách. V teoretické části je popsán vývoj obráběcích strojů a jejich archivních médií. Dále je charakterizován NC program, jeho struktura a význam ...
 • Univerzální frézka se 4. osou řízenou dělicím přístrojem 

  Chladil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá typy a možnostmi využití dělicích přístrojů na univerzálních frézkách. Jsou představeny základní typy dělicích přístrojů a způsoby dělení, které jsou využívány. Téma zahrnuje druhy nástrojů, které ...
 • Svařování pomocí laserových strojů 

  Hanáková, Anna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití laserového paprsku a laserových strojů ve strojírenství, především je zaměřena na oblast svařování. První část bakalářské práce se zabývá obecně laserovými stroji, jejich vývojem ...
 • Obrábění na univerzální frézce vybavené dělicím přístrojem 

  Luňáčková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá frézováním za pomocí dělicího přístroje. Cílem je seznámit s technologií strojního frézování, její kinematikou, stroji, nástroji a použitím dělicího přístroje. Teoretická část se zabývá ...
 • Koncepční návrh plošiny pro překonávání schodišť 

  Řezanina, Daniel
  Tato bakalářská práce řeší koncepční návrh plošiny pro překonání schodišť. Cílem je zhodnotit kvalitu současných plošin a jejich pohyblivost po schodech. A také navrhnout 4 varianty plošiny, porovnat je multikriteriální ...
 • Design invalidního vozíku pro psy 

  Hájková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá designem invalidního vozíku pro psy. Hlavním cílem je návrh funkčního a odolného zařízení s atraktivním vzhledem, které usnadní život psím pacientům a jejich majitelům v nelehkých životních ...
 • Off-grid domy 

  Plhal, Matěj
  Tato bakalářská práce popisuje princip off-grid domů. Zaměřuje se na technologické řešení kvalitního bydlení i bez připojení k inženýrským sítím. Konkrétně seznamuje s vhodnými zdroji energie, možnostmi vytápění a vodním ...
 • Design akumulátorového průmyslového radia 

  Bartůněk, Jan
  Tématem bakalářské práce je design akumulátorového průmyslového rádia. Hlavním cílem je navrhnout průmyslové rádio určené do náročných podmínek, jako jsou staveniště a dílny, a splnit ergonomické, funkční i estetické ...
 • Replika lafety historické zbraně 

  Doležal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a konstrukcí repliky kulometné Královopolské lafety, kterou byly vyzbrojovány vybrané objekty Československého pohraničního opevnění před druhou světovou válkou. Práce je věnována ...
 • Design čističky vzduchu pro domácí využití 

  Kotenkova, Tatiana
  Tématem této bakalářské práce je design čističky vzduchu pro domácí využití. Hlavním cílem je navrhnout design čističky vzduchu do prostředí domácnosti, kanceláře či do čekárny s vhodně zvolenou technologií čistění s důrazem ...
 • Termoelektrická mlžná komora pro sledování přirozené radioaktivity a nabitých částic 

  Tomčan, Petr
  Tato experimentální bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí termoelektrické mlžné komory pro sledování přirozené radioaktivity a nabitých částic. V teoretické části této experimentální práce jsou popisovány základní ...
 • Design oscilační vřetenové brusky 

  Jun, Michal
  Tématem této bakalářské práce je design stolní oscilační vřetenové brusky. Hlavním cílem je navrhnout nástroj, který bude robustní a spolehlivý, zároveň však esteticky zajímavý. Bruska bude umožňovat uživateli umístění ...
 • Fázové transformace při tepelném zpracování materiálů na bázi Fe - C 

  Škvarka, Jakub
  Táto bakalárska práca je zameraná na tepelné spracovanie materiálov na báze Fe - C a jeho fyzikálnu podstatu. Sú charakterizované základné prvky tejto sústavy a ich modifikácie. Je vysvetlené, k čomu pri tepelnom spracovaní ...
 • Plánování optimálních VFR tratí z České republiky do Chorvatské republiky 

  Klačan, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť podrobnú pozemnú prípravu troch odlišných letov z Českej republiky do Chorvátskej republiky pre plne obsadený letún Cessna 172SP podľa pravidiel za vidu, teda VFR. Prvá rešeršná časť obsahuje ...
 • Pasivní metody potlačení hluku turbodmychadel 

  Saňák, Stanislav
  V mé bakalářské práci nejprve čtenáře seznámím s tím, jak turbodmychadlo funguje a jakou funkci zastává. Taktéž připomenu základní pojmy v oblasti zvuků, které jsou důležité pro pochopení mé práce. Následně se již zaměřím ...
 • Výběr ekonomického letounu pro lety do zahraničí 

  Fried, Kristián
  Táto bakalárska práca vznikla za účelom nájdenia ekonomicky výhodného lietadla pre lety z Českej republiky do zahraničia. Počiatok práce sa venuje prehľadu lietadiel, ktoré si je možné prenajať v ČR. Popisuje finančnú ...