Now showing items 34-53 of 534

 • Carbon Capture Storage/Utilization 

  Šuráň, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou CCS a CCU. Konkrétním cílem práce je rešerše problematiky záchytu, transportu, uložení a zpracování oxidu uhličitého. Důraz je kladen především na technologie spojené se spalováním ...
 • CFD při návrhu aerodynamiky závodních automobilů 

  Černík, Daniel
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím CFD při návrhu aerodynamiky závodních automobilů, konkrétně Formule 1. V první kapitole jsou popsány základní pojmy mechaniky tekutin. V dalších kapitolách jsou zmíněny způsoby ...
 • Chaos a diferenciální rovnice se zpožděním 

  Zlámal, Ondřej
  Tato práce se zabývá dynamickými systémy vykazujícími chaotické chování a diferenciálními rovnicemi se zpožděním. Zkoumá jaký vliv má zpoždění na chaotický systém, v našem případě budeme pozorovat Lorenzův systém se zpožděním ...
 • Charakteristika diferenciálu motorového vozidla 

  Málek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou různých typů diferenciálů u motorových vozidel. Představuje jejich funkce, různá provedení a porovnání. Součástí je také kapitola o vozidlech s pohonem všech čtyř kol. Hlavní ...
 • Charakterizace nástřiku korozivzdorné oceli metodou Cold Spray 

  Černý, Dominik
  Bakalářská práce se nejprve zabývá principem metody Cold spray a parametry, které tuto metodu ovlivňují. V experimentální části byla pozorována a zkoumána mikrostruktura a mechanické vlastnosti dodaného vzorku a také ...
 • Chladicí zařízení domácího pivovaru 

  Křivánek, František
  Bakalářská práce se zabývá problematikou chladících procesů a návrhu chladícího zařízení pro domácí pivovar. V první části je nastíněn úvod do této problematiky následován návrhem chladícího okruhu a popisem jeho jednotlivých ...
 • Chytrá zásuvka pro dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech 

  Chalupa, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v první řadě zabývá návrhem a konstrukcí prototypu chytré zásuvky, která bude sloužit k dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech. Poskytuje ověřování uživatele na základě přiloženého RFID ...
 • Částicový systém Garticle engine 

  Karas, Jakub
  V této práci je vytvořen funkční částicový systém, který na rozdíl od klasických implementací částicových systémů využívá k výpočtům moderní bezsouřadnicový jazyk – projektivní geometrickou algebru (PGA). Využití tohoto ...
 • Depozice a analýza AlCrN povlaků 

  Drásalová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku depozice a metody studia kvality povrchových povlaků na bázi AlCrN, připravovaných metodami (i) magnetronového naprašování (Magnetron sputtering), (ii) magnetronového naprašování ...
 • Depozice metamagnetických tenkých vrstev s nízkým magnetickým tlumením 

  Hnilica, Ján
  Vlastnosti magnetického tlumení jsou ve slitině FeRh podmíněny stechiometrickým poměrem jednotlivých složek slitiny, počtem strukturních defektů a mírou epitaxe deponovaných vrstev na substrátu MgO(001). V této práci je ...
 • Design akumulátorového průmyslového radia 

  Bartůněk, Jan
  Tématem bakalářské práce je design akumulátorového průmyslového rádia. Hlavním cílem je navrhnout průmyslové rádio určené do náročných podmínek, jako jsou staveniště a dílny, a splnit ergonomické, funkční i estetické ...
 • Design automatizovaného externího defibrilátoru 

  Pernicová, Helena
  Bakalářská práce předkládá design automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Cílem je navrhnout moderní produkt splňující požadavky trhu a použitelnosti. Na základě rešerše byl stanoven cíl, zohlednit nejpotřebnější ...
 • Design čističky vzduchu pro domácí využití 

  Kotenkova, Tatiana
  Tématem této bakalářské práce je design čističky vzduchu pro domácí využití. Hlavním cílem je navrhnout design čističky vzduchu do prostředí domácnosti, kanceláře či do čekárny s vhodně zvolenou technologií čistění s důrazem ...
 • Design detektoru vodičů 

  Gettová, Barbora
  Táto bakalárska práca sa zaoberá designom podpovrchového detektora vodičov, kovov a drevených objektov. Hlavným cieľom je navrhnúť ergonomické tvarovanie zariadenia, umožňujúce detekovanie aj v náročnejších podmienkach ...
 • Design domácího orloje 

  Dvořák, Michal
  Tématem této bakalářské práce je návrh designu objektu vícefunkčního stolního orloje. Hlavním cílem je navrhnout objekt, zobrazující astronomická data, v moderním provedení, který se v současné době na trhu nevyskytuje. ...
 • Design elektrického longboardu 

  Rýznarová, Adéla
  Tématem této bakalářské práce je design elektrického longboardu. Hlavním cílem je navrhnout produkt s inovativním vzhledem, tvarováním, s důrazem na praktičnost, bezpečnost a komerční atraktivitu. Práce vychází ze současného ...
 • Design H2O2 nebulizéru pro dezinfekci povrchu 

  Makarová, Sylvia
  Cieľom tejto bakalárskej práce je design H2O2 nebulizátoru pre dezinfekciu povrchov s ohľadom na všetky jeho funkčné a technické parametre. Dôraz je kladený zároveň na estetickosť produktu. Práca vychádza z analýzy dostupných ...
 • Design hydroponického květináče 

  Grygerek, Jan
  Tématem této bakalářské práce je návrh interiérového hydroponického květináče včetně krytu a osvětlení. Hlavní problematikou je světelný smog a nalezení co nejmenších optimálních rozměrů celého zařízení. K nalezení řešení ...
 • Design invalidního vozíku pro psy 

  Hájková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá designem invalidního vozíku pro psy. Hlavním cílem je návrh funkčního a odolného zařízení s atraktivním vzhledem, které usnadní život psím pacientům a jejich majitelům v nelehkých životních ...
 • Design kompaktní MSLA 3D tiskárny 

  Korábová, Anežka
  Tato bakalářská práce řeší téma návrhu kompaktní MSLA 3D tiskárny. Hlavním cílem této práce je navrhnout MSLA 3D tiskárnu s důrazem na kvalitu tisku a minimální a snadnou údržbu. Navržený design vychází ze získaných poznatků ...