Now showing items 78-97 of 534

 • Early Warning System pro zaznamenání výpadků z montážní linky 

  Makovičková, Lucie
  Bakalářská práce na téma “Early Warning System pro zaznamenání výpadků z montážní linky“ má za cíl provést aktualizaci výpadků montážních linek, díky čemuž práce získala dobrý motiv k představení samotného procesu Early ...
 • Elektricky poháněné letouny 

  Behúl, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá elektrickým pohonom letúnu a rešerši letúnu s týmto pohonom. Práca je rozdelená na hlavné tri časti. Prvá časť je venovaná elektrickému pohonu a zvlášť problematike batérii. Druhá časť je ...
 • Elektronický mincovník pro proherní stroj 

  Dolák, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektronického mincovníku pro proherní stroj. Mincovník slouží pro verifikaci žetonů vlastního návrhu, jejich příjem a výdej. Je navržen pro nadřazený systém, se kterým ...
 • Eliminace nanoplastů kavitací a pokročilými oxidačními procesy 

  Kluknavská, Júlia
  Táto práca sa zaoberá znečistením životného prostredia mikro a nanoplastami a ich možnou likvidáciou. Práca pozostáva z rešeršnej a experimentálnej časti. V rámci rešerše je opísaná problematika mikro a nanoplatov z hľadiska ...
 • Emisní systémy osobních automobilů se zážehovým motorem 

  Hána, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou snižování emisí u osobních automobilů se zážehovým motorem. V úvodu jsou popsány jednotlivé emisní složky, jejich vznik a dopad na životní prostředí a lidský organismus. Hlavní část práce ...
 • Energetická náročnost výroby piva 

  Maťa, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou energetické náročnosti výroby piva. První část je zaměřena na samotnou technologii výroby piva, jejíž pochopení je stěžejním předpokladem pro posouzení možnosti využití tepelného ...
 • Experimentální přípravek pro testování chlazení rotoru dutou hřídelí 

  Kraml, Aleš
  Tato práce se zabývá inovací experimentálního přípravku pro testování chlazení rotoru dutou hřídelí. Výsledkem této práce je funkční měřicí stanoviště umožňující provádět testovací měření pro různé konfigurace ventilátoru, ...
 • Experimentální zjištění mechanických vlastností struktur vyráběných kovovým 3D tiskem 

  Porubský, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá smykovým testováním mikro-prutových struktur, vyrobených technologií Selective laser melting. Způsob testování vycházel z normy ASTM D7078, která se zabývá testováním kompozitů. Pro experiment ...
 • Extrapolace pracovních diagramů pro tlakové ztráty pomocí virtuálního experimentu 

  Koreň, Denis
  Diskové ventily, ako súčasť pneumatických brzdových systémov, pracujú pri veľmi malých zdvihoch záklopiek, pre ktoré sa v odbornej literatúre nevyskytujú hodnoty súčiniteľov tlakových strát. Správny návrh je podmienený ...
 • Fázové transformace při tepelném zpracování materiálů na bázi Fe - C 

  Škvarka, Jakub
  Táto bakalárska práca je zameraná na tepelné spracovanie materiálov na báze Fe - C a jeho fyzikálnu podstatu. Sú charakterizované základné prvky tejto sústavy a ich modifikácie. Je vysvetlené, k čomu pri tepelnom spracovaní ...
 • Frikční svařování materiálů 

  Chrást, Daniel
  Práce se zabývá zkoumáním svárů z materiálů AISI 316L a TI GR2. Svár je zhotovený rotačním třecím svařováním. První část práce je literární rešerše na téma rotačního svařování třením. V druhé části práce jsou uvedeny ...
 • Funkce katalyzátoru a filtru pevných částic u naftových vozidel 

  Šišpera, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá představením dieselových emisně-redukčních systémů široké veřejnosti, odkrývá základní principy funkce dieselova motoru, mechanismy vzniku emisí a následně se věnuje jejich regulaci za pomocí ...
 • Generování a detekce výměnných spinových vln pomocí mikrovlnných nanoantén 

  Davídková, Kristýna
  Přenos a zpracování informací by v budoucnu mohl být uskutečněn pomocí spinových vln. Využitím možnosti zakódování informace do amplitudy i fáze vlny by vedlo ke zrychlení komplexních matematických operací, přičemž pro ...
 • Generování kódu pro zpracování surového obrazu na grafickém zařízení 

  Pojsl, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možností generování CUDA code pomocí Matlab GPU Coder na grafické zařízení Nvidia Jetson Nano a zpracování hloubkových obrazových dat z Intel RealSence kamery takto vygenerovanými funkcemi. ...
 • Grafen na SiC jako substrát pro molekulární samouspořádané systémy 

  Černá, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací metal-organických sítí samouspořádáním kovových atomů (Fe) a organických molekul (tetrakyanchinodimethan, TCNQ) na povrchu grafenu. Jako substrát byl v této práci ...
 • HCCI motory 

  Otáhalík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motorů HCCI. Z důvodu pozdější potřeby znalosti základních principů je začátek práce věnován historii spalovacích motorů, principu jejich fungování a rozdělení těchto motorů ...
 • Historický vývoj raketových motorů 

  Šima, Dávid
  Táto bakalárska práca je rešeršou zaoberajúcou sa historickým vývojom raketových motorov a ich využití na raketových nosičoch. Práca je rozdelená do ôsmich častí. V prevej časti sa zaoberá princípom fungovania reaktívneho ...
 • Historie využití vodní síly v lokalitě Lobodice u Kojetína 

  Koutný, Vojtěch
  Energie je hnacím motorem ekonomik států po celém světě, bez jejího využití by nebylo možné dosáhnout tak velkého pokroku vědy a životního standardu. Ovšem, aby mohla být energie využita, musí nejprve vzniknout. Tato práce ...
 • Hluk leteckých proudových motorů 

  Szelke, Ludvík
  Ve své bakalářské práci se snažím prezentovat zdroje hluku leteckých proudových motorů. Nejprve čtenáře seznámím s krátkou historii vývoje proudových motorů a principu funkce proudového motoru. Dále pokračuji všeobecnými ...
 • Hluk v interiéru vozidel a metody jeho snižování 

  Patočka, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice hluku v interiéru vozidel a metodám jeho následného snižování. Stručně byly popsány nejvýznamnější hlukové zdroje podílející se na celkové akustice uvnitř automobilu. Z provedené ...