Now showing items 103-122 of 534

 • Identifikace teplotního modelu vřetene frézky 

  Chlapek, Ondřej
  Cílem této práce je vytvoření dvou teplotních modelů (typu black box a grey box), které by umožňovaly predikovat vývoj teploty vřetene frézky, na základě naměřených provozních dat. Statistickými metodami byla určena přesnost ...
 • Identifikace zdrojů rizik průmyslových pecí - elektrické obloukové pece 

  Krejčí, Lukáš
  Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je identifikace nebezpečí spojených s provozem elektrických obloukových pecí. Před tím je však nutné dobře se seznámit se zařízením a pochopit jeho funkci. Popis konstrukce pece ...
 • Implementace CAN bus komunikace 

  Vavrovič, Ján
  Podstatou této práce je vytvoření CAN sítě mezi Raspberry Pi a mikrokontrolerem dsPIC. Po zprovoznění modulů potřebných pro CAN komunikaci je vytvořena aplikace za účelem demonstrace provozu na sběrnici a také knihovna, ...
 • Implementace systému VERICUT do technologického procesu výroby 

  Gerbel, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je implementace verifikačního systému VERICUT do procesu výroby ve spolupráci se společností JHV Engineering. Na základě teoretického rozboru je provedena praktická část. Proběhlo vymodelování ...
 • Informační bezpečnost ve strojírenství 

  Fialík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou informační bezpečnosti. Příslušnými legislativními požadavky a řadou norem pro informační bezpečnost. Výsledkem práce je aplikování získaných poznatků na společnosti Ferrit s.r.o., ...
 • Infrastruktura pro elektrické autobusy 

  Adamec, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je zkoumání problematiky nabíjecí infrastruktury elektrických autobusů z pohledu dynamicky nabíjených autobusů, trolejbusů, staticky nabíjených bateriových elektrických autobusů a jejich kombinace ...
 • Inovace laboratorní úlohy Vodní paprsek 

  Šimůnek, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nového experimentálního zařízení pro měření silového účinku vodního paprsku na různé tvarové plochy. První část této práce je zaměřena na teorii. Druhá část práce pojednává o samotných ...
 • Inovativní výroba brzdového segmentu plošným tvářením za studena 

  Vágner, Lukáš
  Práce předkládá návrh nové technologie výroby rozvinutého tvaru dílce bubnové brzdy. Materiálem součásti je konstrukční ocel S355J2C. Vyráběná roční série činí 100 000 kusů. Z možných výrobních variant byla jako nejvhodnější ...
 • Inspekce embosovaného textu a vzorů na tubách s využitím strojového vidění 

  Záhorský, Patrik
  Bakalárska práca sa zaoberá inšpekciou embosovaného textu a vzorov na plastových tubách s využitím strojového videnia. Súčasťou práce je rešeršná časť, ktorá sa zaoberá zložením systémov strojového videnia a jeho úlohami ...
 • Inženýrská řešení pro zmírnění klimatické změny - metody aplikovatelné v místě zdrojů skleníkových plynů 

  Remeková, Valentína
  Cieľom tejto práce bolo spracovanie rešerše na tému inžinierskych riešení na mitigáciu klimatickej zmeny aplikovateľných v mieste vzniku skleníkových plynov. V prvej časti bola opísaná základná problematika zmeny klímy. ...
 • Inženýrská řešení pro zmírnění klimatické změny - metody pro eliminaci skleníkových plynů z atmosféry 

  Lněničková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami eliminace skleníkových plynů z atmosféry, jejich výhodami či nevýhodami a finanční náročností spojenou s jejich aplikací. První část práce popisuje vědní obor geoinženýrství, které ...
 • IoT senzor pro pokojovou rostlinu 

  Schweidler, Daniel
  Cílem této práce je zpracovat rešerši o již hotových senzorech pro pokojové rostliny, seznámit se s platformou Arduino a s její pomocí také navrhnout vlastní IoT zařízení pro sběr a odesílání dat týkajících se úspěšného ...
 • IoT zavlažování pokojové rostliny 

  Jiroušek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat rešerši o systémech zavlažování pokojových rostlin, dále navrhnout a zrealizovat zavlažovací systém pro pokojové rostliny se snímáním dodatečných parametrů, které ovlivňují pěstování, ...
 • Jednoúčelový stroj pro předmontáž podsestavy zámku 

  Dušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoúčelového stroje pro předmontáž podsestavy automobilového zámku. Rešeršní část popisuje problematiku výroby automobilových zámků s představením jednoúčelových strojů a jejich ...
 • Jemné částice emitované z tepelného zdroje do vnitřního prostředí 

  Hájek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými z krbových kamen do vnitřního prostředí. Ze začátku se práce věnuje popisu biomasy a jejímu spalování. Následuje část, která se zaměřuje na škodliviny, vznikající ...
 • Jeřábová kočka portálového kontejnerového jeřábu 

  Doležel, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jeřábové kočky, která má nosnost 80 t a výšku zdvihu 22 m. Tato jeřábová kočka je určena pro portálový jeřáb , používaný v překladišti kontejnerů. Portálový jeřáb zajišťuje přemisťování ...
 • Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů 

  Kovaříková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním dat z testů pracovního cyklu motoru, jejich kontrolou a určením kritérií třídění. Dále pak návrhem a vyhodnocením metodiky charakterizace cyklů zatížení, zaměřených na očekávané ...
 • Knihovna pro ovládání kolaborativního robota UR5e z prostředí Matlab/Simulink 

  Sladký, Adam
  Tato práce se zabývá postupem vytvoření knihovny funkcí, která umožní snadné ovládání robota UR5e a jeho interaktivního modelu z prostředí Matlab. Na její tvorbu byla použita metoda objektového programování. Funkce knihovny ...
 • Kolaborativní robot s adaptivními uchopovači 

  Vondráček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá kolaborativními roboty a adaptivními uchopovači se zaměřením na praktické testování robota UR5 od Universal robots s adaptivními uchopovači Onrobot RG2 a Robotiq 3F, které jsou k dispozici ...
 • Komplexní mechanický model plic 

  Chumchal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rešerši dostupných modelů plic s cílem uvést možnosti rozšíření BUT modelu dosahujícího do sedmé generace větvení. Zabývá se hlavně rozšířením do nižších generací a okrajově řeší možnosti ...