Now showing items 119-138 of 534

 • Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů 

  Kovaříková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním dat z testů pracovního cyklu motoru, jejich kontrolou a určením kritérií třídění. Dále pak návrhem a vyhodnocením metodiky charakterizace cyklů zatížení, zaměřených na očekávané ...
 • Knihovna pro ovládání kolaborativního robota UR5e z prostředí Matlab/Simulink 

  Sladký, Adam
  Tato práce se zabývá postupem vytvoření knihovny funkcí, která umožní snadné ovládání robota UR5e a jeho interaktivního modelu z prostředí Matlab. Na její tvorbu byla použita metoda objektového programování. Funkce knihovny ...
 • Kolaborativní robot s adaptivními uchopovači 

  Vondráček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá kolaborativními roboty a adaptivními uchopovači se zaměřením na praktické testování robota UR5 od Universal robots s adaptivními uchopovači Onrobot RG2 a Robotiq 3F, které jsou k dispozici ...
 • Komplexní mechanický model plic 

  Chumchal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rešerši dostupných modelů plic s cílem uvést možnosti rozšíření BUT modelu dosahujícího do sedmé generace větvení. Zabývá se hlavně rozšířením do nižších generací a okrajově řeší možnosti ...
 • Komplexní model elektro-mechanické soustavy 

  Marton, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá komplexními modely elektro-mechanických soustav. Tvoří ji literární rešerše na téma diagnostika založená na modelech a praktická část, zabývající se tvorbou daného modelu DC motoru s ...
 • Kompresorový systém moderních turbodmychadlových motorů 

  Rajnošek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá inovacemi v kompresorových systémech moderních turbodmychadlových motorů a probíhajícími projekty, jejichž cílem je zvýšení účinnosti kompresorů. V první části jsou popsány základní parametry ...
 • Komunikační standardy v automobilovém průmyslu 

  Plíšek, Marek
  Tématem bakalářské práce jsou datové sběrnice v automobilech. Cílem práce je popis datových sběrnic a porovnání jejich klíčových vlastností a funkčních parametrů. Zdroje pro porovnání sběrnic jsou čerpány z tuzemských i ...
 • Koncentrace jemných částic ve vnitřním prostředí budov 

  Turčina, Lukáš
  Otázke zdravia je venovaná veľká pozornosť. Zdravie človeka je však ovplyvnené najmä tým, čo sa do ľudského tela počas života dostáva. Preto je kladený dôraz prevažne na kvalitu vody, potravy, ovzdušia či celkovo prostredia, ...
 • Koncepce vozidel SxS 

  Kylar, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit vlastní koncepční návrh vozidla SxS. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se sestává z rešerše, kde jsou podrobně rozebrány jednotlivé typy náprav používaných u SxS ...
 • Koncepční návrh kompletní hydrauliky sklápěcí korby 

  Vávra, Daniel
  Hlavním tématem této práce je objasnění základních typů sklápěcích koreb těžkých nákladních vozidel a zjednodušený návrh hydrauliky sklápěcí korby. V první části jsou zmíněny nejběžnější typy sklápěcích koreb a hydraulického ...
 • Koncepční návrh plošiny pro překonávání schodišť 

  Choleva, Richard
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním řešením lokomočního ústrojí průmyslového robotu, jež má zajišťovat pohyb a transport robotu a případně dalších manipulovaných předmětů po schodišti. V úvodu tato práce seznamuje s typy ...
 • Koncepční návrh plošiny pro překonávání schodišť 

  Řezanina, Daniel
  Tato bakalářská práce řeší koncepční návrh plošiny pro překonání schodišť. Cílem je zhodnotit kvalitu současných plošin a jejich pohyblivost po schodech. A také navrhnout 4 varianty plošiny, porovnat je multikriteriální ...
 • Koncepční návrh soutěžního modelu 

  Pospíšil, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem soutěžního modelu letounu na mezinárodní studentskou soutěž. Úvod práce pojednává o pravidlech soutěže a jejich následné analýze. Rešeršní část se zabývá možným konceptem ...
 • Koncepční studie mechanismu uchopování výkovku 

  Smolík, Martin
  Výsledkem práce je přehledová studie technologie uchopování výkovků doplněna o koncepční návrh uchopovacího mechanismu kolejového kovacího manipulátoru. Rozměry vycházejí ze zadaných hodnot pro nosnost manipulátoru do 20 ...
 • Koncepční studie pojezdu kovacího manipulátoru 

  Drbal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá manipulátory pro volné kování, respektive mapuje konstrukční řešení jednotlivých typů podvozků. Popisuje jejich charakteristické vlastnosti, výhody a nevýhody. Dále práce zahrnuje koncepční ...
 • Konstrukce a stavba větrné elektrárny 

  Pavlík, Šimon
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše, ktorá sa zaoberá konštrukciou a stavbou veľkých veterných elektrární. V prvej kapitole bakalárskej práce je zhrnutá teória potenciálnej energie vetra a základné ...
 • Konstrukce aparatury pro eloxování slitin hliníku 

  Prokop, Adam
  Tato práce se zabývá problematikou eloxování hliníku a jeho slitin. Cílem práce bylo navrhnout kompaktní eloxovací zařízení do laboratorních podmínek pro součástky o maximálních rozměrech 200 x 100 x 100 mm. Všechny cíle ...
 • Konstrukce děrovacího nástroje 

  Bastl, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem speciálního děrovacího nástroje na ohýbačku. Cílem je navrhnout děrovací nástroj, který by svoji kompatibilitou se stávající ohýbačkou umožnil děrovat a ohýbat trubky čtvercového ...
 • Konstrukce kamerového pojezdu pro natáčení časosběrných záběrů se zaměřením na objekt 

  Koupil, Michael
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací kamerového pojezdu za použití 3D tiskárny a platformy arduino. V teoretické části práce byla provedena analýza aktuálně užívaných typů kamerových pojezdů, na ...
 • Konstrukce lineárních hodin 

  Firla, Marek
  Cílem této práce je popsat návrh, konstrukci a výrobu lineárních hodin. V první části jsou popsány nynější řešení lineárních hodin. Druhá část popisuje návrh a výrobu prototypu lineárních hodin. Hodiny řídí mikrokontrolérová ...