Now showing items 322-341 of 534

 • Pasivní metody potlačení hluku turbodmychadel 

  Saňák, Stanislav
  V mé bakalářské práci nejprve čtenáře seznámím s tím, jak turbodmychadlo funguje a jakou funkci zastává. Taktéž připomenu základní pojmy v oblasti zvuků, které jsou důležité pro pochopení mé práce. Následně se již zaměřím ...
 • Pásové pomocné vozidlo pro jízdu na sněhu 

  Semančík, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom pomocného pásového vozidla, určeného pre podporu jazdy na lyžiach v zasneženom teréne. Rešeršná časť sa zaoberá bližším upresnením podvozkov do zasneženého terénu a ...
 • Pásové vozidlo pro práci ve svahu 

  Těšický, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dálkově řízeného pásového vozidla pro práci ve svahu. V první části je proveden krátký rešeršní rozbor dálkově řízených pásových vozidel. Při samotném návrhu koncepce jsou ...
 • Pásový dopravník pro drcený vápenec 

  Salvet, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a výpočet pásového dopravníku pro dopravu drceného vápence s dopravním výkonem 105 000 kg/h, osovou vzdáleností 45 m a výškovým rozdílem 8,5 m. V práci se nachází popis jednotlivých ...
 • Pásový dopravník pro kusový materiál 

  Horák, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a parametrizací pásového dopravníku pro dopravu kusového materiál. Práce obsahuje rešeršní část, konstrukci dopravníku s následnou parametrizací, seznam všech použitých dílu v ...
 • Pásový dopravník pro štěrkopísek 

  Zeman, Vít
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu štěrkopísku. Jsou zde rozebrány používané strojní součásti vyskytující se v pásových dopravnících. Práce obsahuje výpočtovou část zaměřující se převážně ...
 • Planetové převodovky v konstrukci osobních a nákladních automobilů 

  Novák, Petr
  Práce se věnuje užití planetových převodů v samočinných převodovkách pro osobní a nákladní vozy. Převodovou část tvoří často ustálené soukolí Simpson a Ravigneaux. Je zde proto proveden jejich kinematický rozbor. Kompletní ...
 • Plazmonicky aktivní nanostruktury pro optické filtrování 

  Idesová, Beáta
  Tato bakalářská práce se zabývá barevnými optickými filtry tvořenými plazmonicky aktivními nanostrukturami a zkoumá parametry, jimiž je možné spektrální propustnost takovýchto filtrů ovlivňovat. Pomocí elektronové litografie ...
 • Plazmové řezání vysokopevnostních ocelí 

  Šmak, Martin
  Dělení je jednou ze základních operací při zpracování oceli a výrobě produktů. Dělení vysokopevnostních ocelí nicméně představuje významný technologický problém, jelikož při použití řady metod dělení dochází ke vnesení ...
 • Plánování optimálních VFR tratí z České republiky do Chorvatské republiky 

  Klačan, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť podrobnú pozemnú prípravu troch odlišných letov z Českej republiky do Chorvátskej republiky pre plne obsadený letún Cessna 172SP podľa pravidiel za vidu, teda VFR. Prvá rešeršná časť obsahuje ...
 • Plynná paliva pro zážehové motory 

  Přibyl, Zdeněk
  V bakalářské práci je zhotoven přehled alternativních plynných paliv pro zážehové spalovací motory. U těchto paliv jsou uvedené jejich vlastnosti a výroba, nejdůležitější komponenty vozidel, infrastruktura čerpacích stanic. ...
 • Podvozkové systémy vojenských vozidel 

  Jirout, Petr
  Bakalářská práce se zabývá systémy odpružení a tlumení vojenských vozidel. Rozebírá používané druhy systémů odpružení a tlumení, jejich výhody, nevýhody, a ukazuje příklady konstrukčních řešení na vojenských vozidlech. ...
 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 60 t s vahadlovým uspořádáním 

  Ptáčník, Michal
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem a návrhem konkrétního pojezdového mechanismu mostového jeřábu, který se pohybuje uvnitř haly. Pojezdový mechanismus je uložen ve vahadlovém uspořádaní a nosnost jeřábu je 60 tun. V ...
 • Pokročilé filamenty pro FDM/FFF 3D tisk 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce pojednává o problematice FDM/FFF 3D tisku se zaměřením na rychle se vyvíjející filamenty a jejich využití v průmyslu. Cílem práce je zobrazit velké množství filamentů, které byly testovány a kategorizovat ...
 • Pokročilé metody přípravy vzorků Al a jeho slitin 

  Rychlý, David
  Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a ...
 • Polypropylenové membrány a jejich využití 

  Strunga, Alan
  Táto bakalárska práca sa venuje polymérnym membránam so špeciálnym zameraním na membrány vyrobené z polypropylénu. Sú popísané základné vlastnosti polymérnych membrán a meracie prístroje a postupy vhodné k ich určeniu. V ...
 • Popis šíření creepové trhliny v elektrotvarovkách pro spojování polymerních trubek 

  Helešicová, Petra
  Prezentovaná bakalářská práce je zaměřena na popis šíření trhliny mechanismem pomalého šíření v elektrotvarovkách, které se využívají pro spojování polymerních trubek. Práci lze rozdělit do několika částí. První částí je ...
 • Popis typů hluku vznikajících při jízdě osobním automobilem 

  Činčár, Vojtěch
  Znečištění životního prostředí hlukem je velmi závažný problém, který ovlivňuje zejména naše životy. Dominantním zdrojem tohoto znečištění je hluk silniční dopravy, který je tvořen hlukem aerodynamického a mechanického ...
 • Porovnání účinností řízení přesného přibližování letadla na přistání pomocí tradičních navigačních systémů s účinností navedení podle LADGPS 

  Válek, David
  Tato práce pojednává o možnostech využití technologií a prostředků satelitní navigace v civilní letecké dopravě, se zaměřením na přesné přístrojové přiblížení dopravních letounů. V práci jsou popsány tradiční systémy pro ...
 • Porovnání vybraných kritérií letových vlastností na simulátoru letounu 

  Melich, Peter
  Počítačové technológie môžeme už dnes považovať za veľmi pokročilé a rozvinuté. Práve vďaka tomu máme dnes na výber desiatky komerčných leteckých simulátorov na trhu. Avšak každý letový simulátor má svoje špecifické ...