Now showing items 371-390 of 534

 • Reaktory a tepelné výměníky využívající tekuté kovy 

  Kmoníček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá jadernými reaktory využívající tekuté kovy a tepelnými výměníky používané v jaderných elektrárnách. Dále je proveden tepelný výpočet pro vybraný parogenerátor. Součástí je i výkresová ...
 • Reaktory pro rychlou pyrolýzu 

  Fencl, Jonáš
  Bakalářské práce má za cíl popis procesu rychlé pyrolýzy, jejich produktů a technologií pracujících na principu rychlé pyrolýzy využívajících biomasy jako paliva. V první části práce je popsána biomasa a možnosti jejího ...
 • Realizace 3D skeneru na bázi strukturovaného světla 

  Přikryl, Matouš
  V úvodu se práce zabývá různými druhy 3D skenerů. Následně se zaměřuje na funkci 3D skeneru využívajícího ke své funkci strukturované světlo. Zabývá se celým procesem skenování od kalibrace, přes optickou triangulaci, až ...
 • Regulace teploty v technologickém procesu 

  Kuba, Marek
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na návrh a sestrojení vlastního zařízení pro regulaci teploty v jednotlivých kvasných nádržích ve vinařském provozu. Práce je rozdělena do dvou částí. V rešeršní části je stručně popsána ...
 • Replika lafety historické zbraně 

  Doležal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a konstrukcí repliky kulometné Královopolské lafety, kterou byly vyzbrojovány vybrané objekty Československého pohraničního opevnění před druhou světovou válkou. Práce je věnována ...
 • Rešerše metod použití kombinace data-driven a model-based metod v oblasti diagnostiky technických soustav 

  Fazlić, Aida
  Tato práce se zabývá data-driven a model-based metodami v oblasti diagnostiky technických soustav a použitím kombinace data-driven a model-based metod. Tato kombinace bývá v literatuře nejčastěji označována jako hybridní přístup.
 • Rešerše metod pro výrobu konstrukčních dílů z polymerních kompozitů s využitím krátkých vláken a způsobů zlepšení jejích mechanických vlastností 

  Starčuk, Zenon
  Krátkovlákenné polymerní kompozity jsou jednodušší na výrobu než dlouhovlákenné kompozity, ale za cenu horších mechanických vlastností (t.j. pevnosti v tahu a modulu pružnosti). Existuje mnoho způsobů výroby krátkovlákenných ...
 • Rešeršní studie arteriálních stentů a možností jejich výpočtového modelování 

  Ondříšková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá arteriálními stenty a možnostmi jejich výpočtového modelování. Práce obsahuje lékařské minimum potřebné k pochopení problematiky stentů. Dále pojednává o způsobech jejich zavádění, materiálech ...
 • Robotizace nýtovacích procesů 

  Tomeček, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, tvorbou 3D modelu a simulací robotizovaného nýtovacího pracoviště. Cílem je vytvořit pohyblivý 3D model tohoto pracoviště včetně simulace procesu nýtování a manipulačních operací. ...
 • Robotizace obráběcího stroje 

  Tabarka, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá robotizací obráběcího stroje. V práci je popsáno zhodnocení současného stavu z hlediska robotizace CNC obráběcích strojů. Dále je zde navržen vlastní postup pro návrh robotizovaného ...
 • Robotizované nanášení lepidla na malé díly 

  Jochec, Tomáš
  Tato bakalářská práce mapuje současný stav robotiky ve světě a je zaměřena na téma robotizovaného nanášení lepidel na malé díly. Hlavním cílem je vypracování návrhu pracoviště, využívajícího práce robota a jeho následné ...
 • Rotační upínací elementy pro obráběcí stroje 

  Čech, Michal
  Bakalářská práce se zabývá upínáním rotačních nástrojů na obráběcích strojích. Popisuje základní principy jednotlivých obráběcích procesů. Dále se zaměřuje na rozdělení a popis obráběcích strojů. V práci jsou představeny ...
 • Roušky a respirátory jako ochrana před viry a bakteriemi 

  Varga, Michal
  Pandémia spôsobená vírusom SARS-CoV-2 priniesla zvýšenie pozornosti zameranej na rúška a respirátory, keď vznikali otázky o ich filtračnej účinnosti a ovplyvňujúcich parametroch ako vlhkosť, doba používania, správnosť ...
 • Rozjezdové spojky těžkých užitkových automobilů 

  Fous, Michal
  Tato práce shrnuje problematiku rozjezdových spojek a odlehčovacích retardérů určených pro užitková vozidla. Zabývá se se principem funkce a konstrukcí spojek pro manuální i automatické převodovky. Dále nastiňuje problematiku ...
 • Ruční výroba nože z damaškové oceli 

  Žilinský, Martin
  Bakalářská práce se zabývá výrobou damaškové oceli a následného zhotovení nože. Teoretická část obsahuje technický popis, historii damaškové oceli a její využití v současnosti. Praktická část zahrnuje detailní postup návrhu ...
 • Rychlé skenování EPR spektroskopie na relevantních radikálech k DNP 

  Fargač, Tomáš
  Elektronová paramagnetická resonanční (EPR) spektroskopie je fyzikálněchemická metoda sloužící pro zkoumání látek s nepárovými elektrony. Zkoumá rozdělení energií spinu nepárového elektronu v magnetickém poli a přechody ...
 • Řezací zařízení na zpracování palivového dříví 

  Augustin, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem štípacího automatu, jako přídavného zařízení pro čelní nakladač. Hlavním cílem práce je navrhnout celý štípač na nakladač, který by ho využíval.
 • Senzorika pro autonomní vozidla - rešerše 

  Macejka, Kamil
  Táto bakalárska práca je zameraná na aktuálne trendy a hardvérové riešenia v oblasti autonómnych vozidiel (AV). V úvodnej časti je uvedená definícia AV a tiež rozdelenie úrovní autonómie podľa niekoľkých kritérií. Nasleduje ...
 • Sestavení a vytvoření úloh pro interaktivní robotickou hlavu 

  Szabó, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením modelu interaktívnej robotickej hlavy. Samotná práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť je venovaná prehľadu typov robotických hláv, stručnému ...
 • Simulace modelu robotického hada 

  Janus, Peter
  Práca sa zaoberá vytvorením simulácie modelu robotického hada, ktorý je následne overený na názornej úlohe. V prvej časti práce sa nachádza stručná rešerš poznatkov o biologických hadoch a ich pohyboch. Druhá, praktická ...