Now showing items 388-407 of 534

 • Senzorika pro autonomní vozidla - rešerše 

  Macejka, Kamil
  Táto bakalárska práca je zameraná na aktuálne trendy a hardvérové riešenia v oblasti autonómnych vozidiel (AV). V úvodnej časti je uvedená definícia AV a tiež rozdelenie úrovní autonómie podľa niekoľkých kritérií. Nasleduje ...
 • Sestavení a vytvoření úloh pro interaktivní robotickou hlavu 

  Szabó, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením modelu interaktívnej robotickej hlavy. Samotná práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť je venovaná prehľadu typov robotických hláv, stručnému ...
 • Simulace modelu robotického hada 

  Janus, Peter
  Práca sa zaoberá vytvorením simulácie modelu robotického hada, ktorý je následne overený na názornej úlohe. V prvej časti práce sa nachádza stručná rešerš poznatkov o biologických hadoch a ich pohyboch. Druhá, praktická ...
 • Simulační modely výroby mapující tok hodnot 

  Zámečník, Lukáš
  Tato bakalářská práce se v teoretické části dotýká témat logistiky, simulací, štíhlé výroby a mapování toku hodnot. Hlavním cílem praktické části je tvorba parametrizovatelného simulačního modelu logistického řetězce, který ...
 • Sítě organika-kov na povrchu grafenu 

  Kurowská, Anna
  Samouspořádání organických molekul je spontánní proces uspořádání molekul a atomů do přesně definovaných supramolekulárních struktur. Pochopení tohoto procesu je klíčem k vytváření struktur s atomární přesností. Práce je ...
 • Sledovací mikroposuvný systém 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí mikroposuvného zařízení, které bude za pomoci kamery sledovat pohyb robotické myši ve vymezeném prostoru. Hlavním úkolem bude sestavit pohyblivou platformu, jejímž cílem ...
 • Sloupový výložníkový jeřáb 

  Remer, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je koncepční návrh atypického sloupového jeřábu s nosností 1500 kg, výškou zdvihu 7600 mm a délkou výložního ramene 3200 mm. Součástí práce jsou důležité pevnostní výpočty nosných prvků, výběr ...
 • Sněhová fréza jako přídavné zařízení malého nakladače 

  Diviš, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem sněhové frézy jako přídavného zařízení smykového nakladače. Práce obsahuje rešeršní pojednání o způsobu konstrukce těchto zařízení, popis jednotlivých dílů ...
 • Snižování CO2 pomocí řas 

  Naider, Jakub
  Práce je zaměřena na proces kultivace řas a jejich využití pro snižování emisí oxidu uhličitého. Hlavním cílem práce je hmotnostní a tepelná bilance fotobioreaktoru a návrh řešení regulace teploty. V rámci práce byla ...
 • Snížení tvorby emisí u stávající flotily zážehových osobních automobilů v Evropě 

  Hálek, Dominik
  Tato závěrečná práce se zabývá snížením nežádoucích emisí u osobních automobilů podléhající normám daným Evropskou unií. Práce je zaměřena především na myšlenku vybavení stávajících osobních automobilů se spalovacím motorem, ...
 • Současné UAS a možnosti jejich aplikace do komerčního prostoru v Evropě 

  Fridrich, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizováním legislativy pro moderní letecké bezpilotní systémy (UAS), jejich komerční využití v Evropě a předpokládaný vývoj do budoucnosti v období 3–5 let. V první části jsem se ...
 • Soustružení ocelí za nízkých hloubek řezu 

  Tichá, Dana
  Práce se věnuje analýze konkurence vyměnitelných břitových destiček, které jsou využívány pro soustružení za nižších šířek záběru ostří než je rádius špičky. V práci je provedená analýza pěti VBD od různých firem. Dále se ...
 • Spirální šnekový dopravník 

  Knotek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí spirálního šnekového dopravníku pro dopravu skleněné drti při maximálním vhodném sklonu. Textová část této práce obsahuje teoretický popis šnekových dopravníků, posouzení ...
 • Srovnání hranových detektorů 

  Dula, Marek
  V této bakalářské práci se zaměřujeme na porovnání různých metod pro nalezení hran v obraze a filtraci šumu v obraze. V úvodu se věnujeme zavedení základních pojmů souvisejících s danou problematikou. Následně popisujeme ...
 • Srovnání oxidačního a tavného laserového dělení materiálu DC01 

  Krejčiřík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií laserového dělení a drsností řezných hran pro nízkouhlíkovou ocel DC01. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a experimentální. Teoretická část se zabývá laserem jako ...
 • Stabilizační jízdy jednostopých vozidel 

  Jeřela, Martin
  Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel.
 • Statistická analýza dat pro svozové úlohy 

  Mazlová, Lenka
  Táto bakalárska práca je zameraná na štatistickú analýzu dát získaných z reálnych zvozov odpadu. Jej hlavným cieľom je oboznámiť sa s testovaním hypotéz a tvorbou modelov typickým pre matematickú štatistiku a určiť kľúčové ...
 • Stirlingův cyklus 

  Veselý, Milan
  Tato práce byla zaměřena na porovnání ideálních termodynamických cyklů klasických i alternativních pohonů, jejich výpočet, určení jednotlivých účinnosti, vykreslení p-V a T-S diagramů s bližším přihlédnutím na Stirlingův cyklus.
 • Střední efektivní tlak spalovacích motorů automobilů a motocyklů 

  Vopršal, Oldřich
  Cílem této práce je pojednání o významu, definici a zmapování charakteristiky hodnoty středního efektivního tlaku v závislosti na historickém vývoji spalovacích motorů automobilů a motocyklů od prvotních koncepcí až po ...
 • Studie vektorování točivého momentu vozidla 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vektorování točivého momentu. Toto téma se stává zajímavým až v posledních letech, jelikož nastává prudký rozvoj elektromobility. Do elektromobilů lze systém vektorování točivého ...