Now showing items 420-439 of 534

 • Technická příprava výroby přenašeče labelů a RFID inlayů 

  Blažek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a výrobou koncových efektorů pro přenášení labelů a RFID inlayů pomocí robota. V první části práce popisuje technologii RFID, roboty a jejich koncové efektory, dále srovnává materiály ...
 • Technologická řešení pro úspory energie v průmyslu 

  Cyž, Antonín
  Tato bakalářská práce je rešerší známých technologických řešení pro úspory energií v průmyslových procesech. První část obsahuje popis metodiky pro předběžnou analýzu spotřeb energií v podniku a jisté zákonem dané povinnosti ...
 • Technologické řešení a návrh postupu sériové výroby plechové součásti 

  Žák, Martin
  V této závěrečné práci je řešen návrh plechového vyrobku imitujícího mapu světa, ktery slouží jako interiérová dekorace na stěnu. Navržen byl také postup sériové vyroby na základě vyhotovení prototypu a průzkumu vyrobních postupů.
 • Technologie výroby tvářecích nástrojů 

  Zubčák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby tvářecích nástrojů pro technologii protlačování (průtlačník a průtlačnice pro konkrétní operaci). Bude se jednat o kusovou výrobu. Výsledkem práce by měl být technologický ...
 • Temperování výrobků 3D FDM tisku 

  Macháček, Jan
  Bakalářská práce se nejdříve zabývá 3D tiskem metodou FDM, posuje jednotlivé komponenty tiskárny, přehled nejběžnějších materiálů a teorii temperování 3D výtisků. Praktická část zahrnuje návrh experimentu, výsledky měření ...
 • Tepelné zpracování hliníkových odlitků 

  Mátl, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem tepelného zpracování hliníkových odlitků. První část práce je tvořena přehledem slévárenských slitin a používaných technologií výroby odlitků, za kterými následuje popis tepelného ...
 • Tepelné zpracování tvářených součástí 

  Leška, Radim
  Bakalářská práce se v rámci literární studie věnuje tváření, mechanismu plastické deformace a ocelím ke tváření. Dále popisuje principy tepelného zpracování, konkrétně metody využívané při přípravě polotovarů, výlisků a ...
 • Termodynamické cykly využívané v energetice 

  Suchomel, Josef
  Energetika je jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí. Mimo jiné se totiž zabývá výrobou elektrické energie, bez které si mnozí z nás život už nedokážou ani představit. Všechna energetická zařízení mohou být popsána ...
 • Termoelektrická mlžná komora pro sledování přirozené radioaktivity a nabitých částic 

  Tomčan, Petr
  Tato experimentální bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí termoelektrické mlžné komory pro sledování přirozené radioaktivity a nabitých částic. V teoretické části této experimentální práce jsou popisovány základní ...
 • Testovací stand pro řídicí jednotky DC motorů 

  Procházka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením testovacího standu pro testování řídících jednotek DC motorů s možností použití více jednotek současně. Rešeršní část je věnována základnímu popisu stejnosměrných motorů ...
 • Testování autonomních vozidel 

  Nágl, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je rešerše autonomních vozidel a jejich testování. V první části je práce zaměřena na autonomní vozidla a konektivitu mezi nimi. Následně se věnuje testování autonomních vozidel na polygonech ...
 • Testování dílů vyráběných technologií Bound Metal Deposition 

  Hradil, Antonín
  Bakalářská práce na téma Testování dílů vyrobených technologií Bound Metal Deposition. Cílem textu je získat mechanické vlastnosti výrobků vytvořených strojem Studio Systém. Cíle jsme dosáhli provedením tahové zkoušky a ...
 • Těsnění hřídele a hřídelové ucpávky čerpadel 

  Pluskal, Tomáš
  Čerpadla jsou nedílnou součástí průmyslu, zemědělství, ale také běžného života. Jedním z hlavních prvků, které mají vliv na správnou funkci a spolehlivost těchto strojů jsou hřídelové ucpávky a těsnění. Tato práce se v ...
 • Titan a jeho slitiny v letectví 

  Černota, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití titanu a jeho slitin v letectví. Nejprve je zde pojednáno o titanu jako lehkém kovu, jeho historii, výskytu, využití, výrobě a vlastnostech. Dále pak o jeho slitinách, ...
 • Tok newtonské kapaliny pružnou trubicí 

  Slonek, Matouš
  Bakalářská práce se zabývá tokem newtonské kapaliny pružnou trubicí. Rešeršní část práce obsahuje popis oblastí výskytu problematiky toku kapaliny pružnou trubicí. Následně jsou probrány rovnice popisující proudění kapaliny ...
 • Topologická optimalizace jeřábového háku 

  Rákoczy, Filip
  Tato bakalářská práce zkoumá metodu topologické optimalizace při návrhu strojních součástí. V teoretické části jsou uvedeny obecné principy řešení úloh optimalizace a ukázky využití těchto metod na reálných problémech. ...
 • Topologická optimalizace ozubeného kola 

  Zaťko, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o přiblížení konstrukční metody topologické optimalizace, její využití v praxi a porovnání různých softwarů pro realizaci této metody. Hlavním cílem této práce je implementace topologické ...
 • Trendy využití geografických informačních systémů v odpadovém hospodářství 

  Polášek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou geografických informačních systémů a jejich použití v odpadovém hospodářství. První část práce představuje pojmy geografický informační systém a odpadové hospodářství, ...
 • Tříosý snímač síly 

  Černý, Hynek
  Bakalářská práce se zabývala návrhem snímače sil, který měl měřit síly nezávisle ve třech osách. Požadovaným výstupem práce bylo také vypracování výrobních výkresů. Návrh a optimalizace tvaru a rozměrů snímače probíhala ...
 • Tuhá alternativní paliva 

  Exnerová, Anežka
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickým využitím odpadu se zaměřením na tuhá alternativní paliva. Cílem první části je popsat, co tuhá alternativní paliva jsou, jaké jsou jejich vlastnosti a složení. Z tohoto hlediska ...