Now showing items 444-463 of 534

 • Umělý život 

  Weigl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou umělého života. První část poskytuje stručný přehled historie umělého života a současné dělení umělého života. Ve druhé části práce jsou popsány některé významné softwarové ...
 • Univerzální frézka se 4. osou řízenou dělicím přístrojem 

  Chladil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá typy a možnostmi využití dělicích přístrojů na univerzálních frézkách. Jsou představeny základní typy dělicích přístrojů a způsoby dělení, které jsou využívány. Téma zahrnuje druhy nástrojů, které ...
 • Určování elastických charakteristik vysoce-porézních materiálů s využitím impulsové excitační techniky 

  Kollmann, Marek
  Bakalářská práce se zabývá aplikací impulzně excitační techniky (IET) k určování elastických charakteristik vysoce-porézních materiálů a ověřením její praktické použitelnosti k tomuto účelu. V teoretické části je vysvětlen ...
 • Určování mechanických vlastností spongiózní kostní tkáně dolní čelisti 

  Holá, Lucia
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou z oblasti biomechaniky, a to konkrétne určovaním mechanických vlastností špongiózneho kostného tkaniva dolnej čeľuste a je zamerená na zisťovanie Youngovho modulu pružnosti a ...
 • Určování mechanických vlastností spongiózní kostní tkáně proximální části holenní kosti 

  Leinweber, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá určováním mechanických vlastností spongiózní kostní tkáně proximální části holenní kosti. Na začátku je teoretická část, která obsahuje popis anatomie holenní kosti z makroskopického i ...
 • Určování výsledných vnitřních účinků uzavřených prutů 

  Horák, Richard
  Bakalářská práce se zabývá určováním výsledných vnitřních účinků (VVÚ) rovinných prutů s uzavřenou střednicí. V první části práce je uveden teoretický základ, který je následně aplikován v druhé části práce k vyřešení tří ...
 • Usazování vdechnutých částic v modelu dětských plic 

  Čederle, Jakub
  Táto práca podáva rešeršnú štúdiu o depozícii inhalovaných častíc v dýchacom trakte detí, ktorej výskum zväčša prebieha na realistických modeloch pľúc. V experimentálnej časti bol predstavený detský VUT model reprezentujúci ...
 • Účinnost filtrace ultrajemných částic běžně dostupných materiálů 

  Kudláčová, Martina
  V súvislosti s vypuknutím pandémie ochorenia COVID19 nastal globálny nedostatok osobných ochranných prostriedkov dýchacích ciest proti ultrajemným časticiam. Široká verejnosť bola nútená siahnuť po alternatíve a na osobnú ...
 • Úlohy o pronásledování: základní modely a jejich analýza 

  Neugebauer, Tomáš
  Tato práce se zabývá sestavením modelů a analýzou základních úloh o pronásledování. Konkrétně je zde obsažena Perraultova úloha, Bouguerova úloha, Hathawayova úloha, úloha o hlemýždi na popruhu a Baileyho úloha. Všechny ...
 • Úprava polotovarů pro laserové svařování 

  Černý, Jan
  Práce pojednává o technologii laserového svařování a přípravě polotovarů pro laserové svařování v sériové výrobě. Teoretická část se zabývá fyzikální podstatou laseru, jednotlivými druhy laserů, technologií svařování, ...
 • Úsporné bydlení 

  Marek, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření systému úsporného bydlení za využití kompaktního programovatelného automatu Siemens LOGO!. V práci je zahrnut popis logického řízení a přiblížení problematiky programovatelných ...
 • Vibrace a hluk elektrovozidel 

  Winter, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vibrací a hluku neboli Noise, Vibration and Harshness (NVH) u elektromobilů typu Battery Electric Vehicle (BEV), kde byla zaměřena především pozornost na pohonný systém těchto ...
 • Virtuální senzory a jejich aplikace 

  Pakr, Jiří
  Virtuální senzory jsou postupně se rozšiřující technikou v oblasti průmyslových měření. Jedná se o počítačové programy, které za pomoci dříve získaných dat poskytují další údaje podobně jako klasické hardwarové senzory. ...
 • Virtuální testování autonomních vozidel 

  Matušková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá virtuálnímu testování autonomních vozidel. V teoretické části je popsáno autonomní vozidlo, problematika testování autonomních vozidel. Dále je práce zaměřena na popis softwarů ADAMS Car a ...
 • Vizualizace digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem 

  Markovsky, Aleksander
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu s vysokým dynamickým rozsahem. Popisuje postup kalibrace obrazu s cílem snížit šum, Fourierovu transformaci a konvoluci obrazu, lineární filtry a metodu neostré masky. Následně v ...
 • Vizualizace modelu ve virtuální realitě 

  Lukačovič, Samuel
  Táto práca sa zaoberá pojmom virtuálna realita, jeho históriou, využitím a možným technologickým spracovaním. Následne sa zameria na typ softvéru nazývaný herný engine. Bližšie bude popísaná jeho funkcia, historický vývoj ...
 • VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARU PLASTOVÝCH TUB 

  Furik, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá systémy strojového vidění za účelem kontroly svarů plastových tub. Princip a možnosti pro výběr kamerových systémů jsou shrnuty v rešeršní části práce. Na bázi této rešeršní části byl vybrán ...
 • Víceprvková zavěšení vozidel BMW 

  Zicha, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší moderních typů zavěšení u osobních automobilů s důrazem na víceprvková zavěšení a konstrukčním návrhem spodního ramene zadní nápravy vozu BMW 3series generace E46 umožňujícího změnu ...
 • Vlastnosti kompozitních materiálů pro FDM tisk s příměsí dřeva 

  Uvíra, Dominik
  Bakalářská práce se v první části zabývá rešerší 3D FDM tisku, kompozitních materiálů s příměsí dřeva a jejich srovnání s běžnými materiály pro 3D FDM tisk. Druhá část této práce je zaměřena na návrh experimentů pro ...
 • Vlastnosti prostorů posloupností a jejich aplikace v teorii nelineárních diferenčních rovnic 

  Kosík, Jindřich
  Cílem práce je detailní zpracování aparátu funkcionální analýzy pro studium kvalitativních vlastností řešení diferenčních rovnic a jeho využití při analýze specifikované nelineární diferenční rovnice. Práce obsahuje podrobný ...