Show simple item record

Machining of shaft for hybrid car drive

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorGöth, Karelcs
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:18Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:18Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationGÖTH, K. Obrábění hřídele pro hybridní pohon automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other129495cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197135
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá výrobou hřídele pro pohon hybridního automobilu. Celý proces je znázorněn pomocí výrobního postupu, který má za úkol provést pracovníka od prvního úkonu až po poslední. Práce je též zaměřena na problematiku hybridních vozidel, a to především na podstatu hybridního motoru a jejich typů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the production of a shaft for driving a hybrid motor. The whole proces is illustrated by a production process, which has the task of executing the worker from the first task to the last. The work is also focused on the issue of hybrid vehicles, especially the nature of the hybrid engine and their types.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHřídelcs
dc.subjectobrobekcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectvýrobní postupcs
dc.subjectpohonná jednotkacs
dc.subjecthybridní automobilcs
dc.subjectShaften
dc.subjectwork pieceen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectproduction processen
dc.subjectpower uniten
dc.subjecthybrid caren
dc.titleObrábění hřídele pro hybridní pohon automobilucs
dc.title.alternativeMachining of shaft for hybrid car driveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:13cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129495en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:05:10en
sync.item.modts2021.11.12 22:42:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Uveďte bližší informace o nástroji který dělil materiál. 2. Drážky pro pero byly vyráběny před nebo po kalení? Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record