Show simple item record

Digital commissioning of a robotic welding workplace

dc.contributor.advisorVetiška, Jansk
dc.contributor.authorSarvaš, Matejsk
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:18Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:18Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationSARVAŠ, M. Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other131859cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197145
dc.description.abstractCieľom tejto práce bolo spracovať problematiku digitálneho sprevádzkovania robotizovaného zváracieho pracoviska. Na začiatku je popísaná problematika súčasného poznania v oblasti digitalizácie, programovania priemyselných robotov a zvárania. V praktickej časti je navrhnutý 3D model samotnej zváracej bunky v simulačnom software, následne sú navrhnuté rôzne varianty upínacích prípravkov a v poslednej časti samotné dráhy zvárania pre vybraný zvarenec.sk
dc.description.abstractThe aim of this work was to process the issue of digital commissioning of a robotic welding workplace. At the beginning, the current knowledge in the field of digitization, programming of industrial robots and welding has been described. In the practical part, a 3D model of the welding cell itself has been designed in the simulation software, then various variants of clamping jigs have been considered, and in the last part, the welding paths for the selected weldment has been designed.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDigitálne sprevádzkovaniesk
dc.subjectrobotická bunkask
dc.subjectrobotické zváraniesk
dc.subjectupínací prípravoksk
dc.subjectdráhy zváraniask
dc.subjectABB RobotStudio ArcWelding PowerPacksk
dc.subjectDigital commissioningen
dc.subjectrobotic cellen
dc.subjectrobotic weldingen
dc.subjectclamping jigen
dc.subjectwelding pathsen
dc.subjectABB RobotStudio ArcWelding PowerPacken
dc.titleDigitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracovištěsk
dc.title.alternativeDigital commissioning of a robotic welding workplaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:22cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid131859en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:07:57en
sync.item.modts2021.11.12 09:47:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSzabari, Mikulášsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky členů komise: V práci se zmiňujete o svařování skla a kovu, můžete to prosím více osvětlit? Jakou přesnost polohování vyžaduje vámi navrhovaný proces svařování? Student úspěšně odpověděl na otázky položené členy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record