Show simple item record

Design of belt grinder

dc.contributor.advisorPavlík, Jancs
dc.contributor.authorDenk, Danielcs
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:19Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:19Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationDENK, D. Návrh pásové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132105cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197154
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je konstrukční návrh pásové brusky, která by s ohledem na univerzálnost použití měla být stavitelná v různých osách. V první části je popsána technologie broušení, princip pásové brusky a popis funkčně důležitých dílů pásové brusky. Druhá část je věnována rozboru již existujících pásových brusek, zhodnocení jejich konstrukčního řešení a návrh optimálního řešení konstrukce pásové brusky. Třetí část se zabývá potřebnými výpočty, rozborem konstrukčního řešení a ekonomickým zhodnocením. Součástí práce je 3D model vytvořený v programu Autodesk Inventor Professional 2020 a výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractAim of this bachelor thesis is to produce a construction proposal of a belt grinder, which is, with respect to universality, adjustable in different axes. Grinding technology, belt grinder principle and description of the functionally important parts are presented in the first part. Second part is dedicated to the market research of existing belt grinders, evaluation of their construction design of an optimal belt grinder. Third part includes the necessary calculations, construction design analysis and economic evaluation of the optimal grinder and the project also contains its proposed 3D model created with Autodek Inventor Professional 2020 model nad drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPásová bruskacs
dc.subjectbrusný páscs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectrobotické pracovištěcs
dc.subjectrotační pohybcs
dc.subjectBelt grinderen
dc.subjectsanding belten
dc.subjectconstructionen
dc.subjectrobotic work placeen
dc.subjectrotary motionen
dc.titleNávrh pásové bruskycs
dc.title.alternativeDesign of belt grinderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:11cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132105en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:13:19en
sync.item.modts2021.11.10 13:31:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTůma, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh pásové brusky“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky členů komise: Jak by se seřizování pásů mohlo automatizovat? Proč jste navržené řešení z předchozí otázky nerealizoval? Jaké kroky by následovaly, kdyby spadl pás? Student úspěšně odpověděl na otázky položené členy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record