Show simple item record

Increasing the range of a vehicle with alternative propulsion

dc.contributor.advisorNavrátil, Václavcs
dc.contributor.authorDryml, Tomášcs
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:20Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:20Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationDRYML, T. Zvýšení dojezdu vozidla s alternativním pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132333cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197164
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zvýšením dojezdu vozidla s alternativním pohonem, jímž je stlačený vzduch. Nejprve je provedena analýza pneumatického okruhu, ze které následně vyplývají oblasti k úpravě. Pro zdokonalení je zvoleno nalezení vhodného pracovního tlaku a správného plnění, které je spočítáno na základě plnění konstantním tlakem a následné adiabatické expanze plynu. Z teoretického výpočtu jsou určeny dojezdy na jeden zdvih válce při různých tlacích a vybrané tlaky jsou následně experimentálně ověřeny. Z výsledků vyplývá, že nejvhodnějším nastavením byl dojezd zvýšen z 331 metrů při původním nastavení, na 616 metrů s novým nastavením.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with increasing the range of a vehicle with an alternative drive, which is compressed air. First, an analysis of the pneumatic circuit is performed, from which the areas to be modified result. To improve, it is chosen to find a suitable working pressure and the correct filling, which is calculated on the basis of constant pressure filling and subsequent adiabatic gas expansion. From the theoretical calculation, the runs per cylinder stroke at different pressures are determined and the selected pressures are subsequently experimentally verified. The results show that the most suitable setting increased the range from 331 meters using the original setting, to 616 meters with the new setting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpneumatický váleccs
dc.subjectpneumobilcs
dc.subjectstlačený vzduchcs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectpneumatic cylinderen
dc.subjectpneumaticen
dc.subjectcompressed airen
dc.subjectpressureen
dc.titleZvýšení dojezdu vozidla s alternativním pohonemcs
dc.title.alternativeIncreasing the range of a vehicle with alternative propulsionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:12cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132333en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:08:28en
sync.item.modts2021.11.12 12:33:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRanuša, Matúšcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) V práci som našiel toto tvrdenie: „Obvod je složen z tlakové láhve, z bezpečnostního okruhu, regulátoru tlaku a ventilů, které slouží k plnění pneumatického válce. Složení pneumatického obvodu se jeví jako dobré a prozatím nebyla nalezena místa k dalšímu zlepšení.“ Mohli by ste prosím bližšie špecifikovať fakty a kritéria na základe ktorých ste uznali zapojenie ako dobré ? - zodpovězeno 2) Pri výpočtoch uvažujete že pneumatický válec je plnený jedným ventilom na každej strane piestnice. Aký dopad na celkovú vzdialenosť a spotrebu vzduchu by malo, keby sme používali dva ventily v každom čele pneumatického válca ? - zodpovězeno 3) Aký vplyv má na celkovú spotrebu reakčná doba použitých ventilov, je prípadne potreba s týmto faktom uvažovať ? - zodpovězeno 4) Aký dopad by mal na celkovú vzdialenosť prípadne spotrebovaný vzduch fakt, keby sme závod jazdili v 15°C a následne v 30°C ? - zodpovězeno 5) V závere práce doporučujete voľbu piestu s krátkym zdvihom a plnenie veľkým tlakom. Vedeli by ste navrhnúť konkrétnu voľbu piestu pri predpoklade že by vozidlo slúžilo len k závodu long distance ? - zodpovězeno Ing.Omasta - Práce je přímo úměrná tlaku, ale má to vliv na spotřebě objemu v nádobě? - zodpovězeno Doc. Svoboda - Jakou vzdálenost ujede konkurence? Je nastavený pevný převodový poměr- zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record