Show simple item record

Assessment of the suitability of the installation of solar domestic hot water heating

dc.contributor.advisorBaláš, Marekcs
dc.contributor.authorNovosád, Dominikcs
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:21Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:21Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationNOVOSÁD, D. Posouzení vhodnosti instalace solárního ohřevu teplé užitkové vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132734cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197183
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o ekonomickém zhodnocení rekonstrukce systému na dodávku tepla. V rešeršní části se autor věnuje obecným pojmům jako energie a jak energii využíváme. Další část pojednává o složení atmosféry. Dále pak rozděluje paliva a typy solárních kolektorů. V praktické části je popsán výpočet tepelných ztrát a následné ekonomické zhodnocení uvažovaných variant.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is about economic evaluation system reconstruction to heat supply system. The author devotes oneself to the general terms such as energy and its use in the research part. The next part deals with the composition of the atmosphere. It continues with fuel distribution and types of solar collectors. The practical part describes the calculation of heat losses and subsequent economic evaluation of the options considered.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSolární kolektorycs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.subjectnávratnost investicecs
dc.subjectSolar collectoren
dc.subjectheat lossen
dc.subjectassessment of investmenten
dc.titlePosouzení vhodnosti instalace solárního ohřevu teplé užitkové vodycs
dc.title.alternativeAssessment of the suitability of the installation of solar domestic hot water heatingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-23-17:09:12cs
thesis.disciplineEnergetika, procesy a životní prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132734en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:14:12en
sync.item.modts2021.11.12 13:59:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivodová, Markétacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval záverečnou práci a plně odpovědel na otazky oponenta: 1) Proč byly vybrány varianty s plynovým kotlem a tepelným čerpadlem v kombinaci se solárnímy kolektory? 2) jaky vztah má rovnice na straně 17 k uvedené práci? Student byl v následné rozpravě tázán na otázky: jaká je celková absorbční plocha kolektorů, zodpovězeno; Byl při renovaci uvažován přímý ohřev fotovoltaikou? zodpovězeno;cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record