Show simple item record

Design of a tablet press

dc.contributor.advisorHermanský, Dominikcs
dc.contributor.authorNečas, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:32Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:32Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationNEČAS, Z. Konstrukční návrh tabletovacího lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other133042cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197200
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo zpracování vlastního konstrukčního návrhu tabletovacího lisu pro farmaceutický průmysl, včetně vybraných výrobních výkresů, výkresu sestavy a modelů v 3D modeláři. V úvodní části se práce zabývá rešerší v oblasti tabletovacích lisů a následným zhodnocením současného stavu poznání. Dále práce obsahuje návrhové výpočty nutné ke konstrukci tohoto stroje a rozpravu pojednávající o částech výsledného návrhu. Na závěr byly vyhodnoceny výsledné parametry konstrukčního řešení a možné doporučení pro praxi.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor's thesis was to develop your own design of a tablet press for the pharmaceutical industry, including selected production drawings, assembly drawings and models in a 3D modeler. In the introductory part, the thesis deals with a search in the field of tablet presses and the subsequent evaluation of the current state of knowledge. Furthermore, the work contains design calculations necessary for the construction of this machine and a discussion of parts of the final design. Finally, the resulting parameters of the design solution and possible recommendations for practice are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttabletovací liscs
dc.subjectrotační liscs
dc.subjectlisování tabletcs
dc.subjectkonstrukční návrhcs
dc.subjecttablet pressen
dc.subjectrotary pressen
dc.subjecttablet compressionen
dc.subjectconstruction designen
dc.titleKonstrukční návrh tabletovacího lisucs
dc.title.alternativeDesign of a tablet pressen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-23-17:19:46cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid133042en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:09:15en
sync.item.modts2021.11.12 20:37:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtěpánek, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)cs
but.defencePrezentace: - Obsah - Cíle práce a motivace - Rešeršní část - požadavky, rozdělení lisů, proces lisování.. - Rotační abletovací lis - princip funkce - Současný stav poznání - typy používaných nástroj a parametry - Optimalizace lisu - volba nástroje, pohonu a optimalizace dle výpočtů - Konstrukční návrh - Analýza a vyhodnocení navrhovaného řešení Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Kde hrozí nebezpečí poruchy povrchu od cyklického namáhání razníku? - Z jakého materiálu je razník? (částečně zodpovězeno) - Viděl jste podobná zařízení někdy v provozu? - Jak zabraňujete stékání maziva do tablet? - Návrh má být určen k realizaci nebo jen jako studie? - Můžete srovnat svůj návrh s předlohou? Student odpověděl na všechny otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record