Show simple item record

Control of hydraulic directional valves of mini excavator

dc.contributor.advisorNevrlý, Josefcs
dc.contributor.authorNožka, Michalcs
dc.date.accessioned2021-06-11T22:58:03Z
dc.date.available2021-06-12cs
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNOŽKA, M. Řízení hydraulických rozváděčů miniexkavátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109905cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197206
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem řízení hydraulické části bezemisního kompaktního rypadla. Toto rypadlo po přestavbě dosahuje stejných parametrů jako rypadlo původní se spalovacím motorem. Při řešení práce významnou roli hrály simulace hydraulického systému a logiky řízení. Pro určení správných parametrů modelů bylo potřeba provést také sérii měření. V průběhu řešení diplomové práce byly navrhnuty některé postupy získání vhodných parametrů. Výsledkem této práce je návrh řízení hydraulické části bezemisního kompaktního rypadla, které je unikátní svým způsobem řízení a prakticky nemá přímého konkurenta (co se týče způsobu řízení). Navržené parametry byly experimentálně ověřeny.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of control algorithm for hydraulic directional control valves of a zero-emission mini excavator. Zero emission excavator have same parameters as diesel engine powered version of it. To solve this problem simulations were done for hydraulics and control algorithm of this machine. To find right parameters of simulation models, experiments have been done. There were also proposed some methods to obtain the right set of parameters. The result of this diploma thesis is control algorithm for directional control valves of this very unique mini excavator that doesn't have any competitor (in terms of control algorithm). Set of parameters was also tested during experiments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjecthydraulický rozváděčcs
dc.subjectmobilní hydraulikacs
dc.subjectbezemisní kompaktní rypadlocs
dc.subjectSimulinkcs
dc.subjectalgoritmus řízení hydraulického rozváděčecs
dc.subjectdirectional control valveen
dc.subjectmobile hydraulicsen
dc.subjectzero emission mini excavatoren
dc.subjectSimulinken
dc.subjectcontrol algorithm for directional control valvesen
dc.titleŘízení hydraulických rozváděčů miniexkavátorucs
dc.title.alternativeControl of hydraulic directional valves of mini excavatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-18:04:34cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109905en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:22:10en
sync.item.modts2021.11.12 20:02:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRobenek, Dětřichcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record