Show simple item record

Modification of the rig for testing the bearings for space applications

dc.contributor.advisorKošťál, Davidcs
dc.contributor.authorŠkubna, Michalcs
dc.date.accessioned2021-06-12T06:53:58Z
dc.date.available2021-06-12T06:53:58Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationŠKUBNA, M. Konstrukční úprava zařízení pro testování ložisek pro vesmírné aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other129698cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197217
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou stávajícího zařízení, určenému k ověření funkce valivých ložisek za vesmírných podmínek. Kvůli větším rozměrům nově testovaného ložiska není možno použít stávající zařízení, a proto je nutné jej upravit. Jednou z hlavních priorit je co největší využití stávajících komponent a zachování torzní tuhosti původního zařízení. Výstupem práce je průvodní zpráva a výkresová dokumentace pro výrobu nově navržených součástí včetně výkresu celkové sestavy zařízení.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with design modification of current device, intended for function verification of rolling bearings under space conditions. Due to the larger dimensions of the newly tested bearing, the existing device cannot be used and therefore it is necessary to modify it. One of the main priorities is to use the most of existing components and maintain the torsional rigidity of the original device. The output of the work is an accompanying report and drawing documentation for production of newly designed components and drawing of full assembly of the device.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVesmírná tribologiecs
dc.subjectložiskacs
dc.subjectsuperduplexní ložiskocs
dc.subjectmechanismus polohování antény (APM)cs
dc.subjectSpace tribologyen
dc.subjectbearingsen
dc.subjectsuperduplex bearingen
dc.subjectmechanism for antenna positioning (APM)en
dc.titleKonstrukční úprava zařízení pro testování ložisek pro vesmírné aplikacecs
dc.title.alternativeModification of the rig for testing the bearings for space applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-11cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:24cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129698en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:18:14en
sync.item.modts2021.11.22 21:31:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOkál, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Prosím o stručný popis postupu centrování nové příruby na stávající přírubu. - zodpovězeno 2) Popište konstrukci superduplexního ložiska a uveďte jeho přednosti. - zodpovězeno 3) Prosím o popis procesu temperace současného zařízení a zamyšlení se nad možnou optimalizací temperace. - zodpovězeno Ing.Kubík - Jak se to ložisko testuje, za jakých podmínek? - zodpovězeno doc. Vrbka - Jak měříte součinitel tření mezi valinými elementy a kroužky? Je to ložisko mazáno? - zodpovězeno Jaký mezní stav to zařízení vyhodnocuje? - částečně zodpovězeno Ing. Koutecký - Jak měříte zatížení ložiska na třech pružinách? - částečně zodpovězeno doc. klapka -Jak odvozujete sílu předpětí? Jak je velké? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record