Show simple item record

A design of pneumatic stationary chuck

dc.contributor.advisorTůma, Jiřícs
dc.contributor.authorHurtík, Danielcs
dc.date.accessioned2021-06-12T06:54:00Z
dc.date.available2021-06-12T06:54:00Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationHURTÍK, D. Konstrukce pneumatického stacionárního sklíčidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132368cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197243
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci pneumatického stacionárního sklíčidla, ale také je zmíněno něco z oblasti upínání obrobků a strojních svěráků pro rotační obrobky. První část obsahuje stručnou rešerši v oblasti upínání, která se zaměřuje především na upínání rotačních součástí. Další kapitola je zaměřena na možné způsoby řešení, které by vyhovovaly našim požadavkům. Poté jsou počítány a navrhovány hlavní součásti sklíčidla, aby mohla být provedena následná konstrukce v libovolném CAD softwaru, která je obsahem další kapitoly. Nakonec jsou shrnuty některé požadavky pro provoz sklíčidla.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s thesis is focused on the construction of a pneumatic stationary chuck, but it also mentions something in the field of workpiece clamping and machine vices for rotating workpieces. The first part contains a brief search in the field of clamping, which focuses mainly on the clamping of rotating parts. The next chapter focuses on possible solutions that would meet our requirements. The main components of the chuck are then calculated and designed so that subsequent construction can be performed in any CAD software, which is the content of the next chapter. Finally, some requirements for chuck operation are summarized.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUpínání obrobkůcs
dc.subjectupínánícs
dc.subjectpneumatické sklíčidlocs
dc.subjectčelisťové sklíčidlocs
dc.subjectWorkpiece clampingen
dc.subjectclampingen
dc.subjectpneumatic chucken
dc.subjectjaw chucken
dc.titleKonstrukce pneumatického stacionárního sklíčidlacs
dc.title.alternativeA design of pneumatic stationary chucken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-11cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:15cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132368en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:14:15en
sync.item.modts2021.11.12 14:10:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Konstrukce pneumatického stacionárního sklíčidla“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: Jak byste vyráběl výřezy na vašem konstrukčním dílu? Osvětlete nepřesnosti ve výkresové dokumentaci? Student zodpověděl všechny otázky položené členy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record