Show simple item record

Early Warning System for recording outages from the assembly line

dc.contributor.advisorMaradová, Karlacs
dc.contributor.authorMakovičková, Luciecs
dc.date.accessioned2021-06-12T06:54:16Z
dc.date.available2021-06-12T06:54:16Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationMAKOVIČKOVÁ, L. Early Warning System pro zaznamenání výpadků z montážní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132681cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197257
dc.description.abstractBakalářská práce na téma “Early Warning System pro zaznamenání výpadků z montážní linky“ má za cíl provést aktualizaci výpadků montážních linek, díky čemuž práce získala dobrý motiv k představení samotného procesu Early Warning Systemu v praxi ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Jihlava, kde právě tato aktualizace výpadků montážních linek probíhala. Práce nejprve seznamuje s vysokotlakými čerpadly a jejich montážními linkami, které jsou se systémem nejvíce propojeny. Poté vystihuje základní prvky systému a definuje systém Power BI. V praktické části je pak vysvětlen způsob shromažďování potřebných dat k aktualizaci výpadků a jak se prostřednictvím Early Warning Systemu dostane vzniklý výpadek při montáži vysokotlakého čerpadla na montážní lince k výše odpovědným osobám. Následně, s pomocí získaného statistického přehledu všech výpadků a díky převedeným vizualizacím v systému Power BI, dochází k vyhodnocování poznatků.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis on a topic “Early Warning System for recording outages from the assembly line“ aims to update assembly line outages, thanks to what the work gained a good motive to present the Early Warning System process in practice, in the company Bosch Diesel s.r.o. Jihlava, where this update of assembly line outages takes place. The work first introduces the high-pressure pumps and their assembly lines, which are the most connected to the system. Then the basic elements of the system are described, and the Power BI system is defined. The practical part explains way of collecting the necessary data for outages updating and how the Early Warning System gets the information about outage during the installation of a high-pressure pump on the assembly line to the higher responsible persons. Subsequently, thanks to the obtained statistical overview of all outages and to the performed visualizations in the Power BI system, the knowledge is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEarly Warning Systemcs
dc.subjectvýpadekcs
dc.subjectmontážní linkacs
dc.subjectvysokotlaké čerpadlocs
dc.subjectPower BIcs
dc.subjectEarly Warning Systemen
dc.subjectoutageen
dc.subjectassembly lineen
dc.subjecthigh-pressure pumpen
dc.subjectPower BIen
dc.titleEarly Warning System pro zaznamenání výpadků z montážní linkycs
dc.title.alternativeEarly Warning System for recording outages from the assembly lineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-11cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:19cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132681en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:09:24en
sync.item.modts2021.11.12 13:33:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZuth, Danielcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)cs
but.defencePrezentace: - Obsah - Cíle práce - Současný stav poznání - Seznámení s teoretickou částí - Výroba vysokotlakých čerpadel, montání linky - Shromažďování dat - Popois procesu EWS ve firmě JhP - Vizualizace výpadků v Power BI - Vizualizace šrotace v Power BI - Celkové vyhodnocení - Závěr Studentka seznámila členy komise s výsledky své práce a odpověděla na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Jak je řešena "hodnověrnost" předávaných dat? - Jaký je Vás podíl na zavádění dané věci ve firmě? - Jaká je Vaše pracovní náplň v daném pracovišti? - Co se rozumí výpadkem a co je důsledkem? - Můžete konkretizovat co s predstavenými výsledky dále? Co je účelem? - Co popisuje konkrétně představený graf? (nezodpovězeno) Studentka odpověděla na otázky členů komise s vážnými nedostatkycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record