Show simple item record

Mechanical properties of materials of knee joint endoprostheses and of mechanically significant tissues in a knee joint

dc.contributor.advisorBurša, Jiřícs
dc.contributor.authorDvořák, Matoušcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:55:30Z
dc.date.available2021-06-15T06:55:30Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, M. Mechanické vlastnosti materiálů kolenních endoprotéz a mechanicky významných tkání v kolenním kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132490cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197347
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou totálních kolenních endoprotéz. Popisuje jejich rozdělení z hlediska konstrukce či stylu uchycení. Shrnuje mechanické vlastnosti lidských tkání vyskytujících se v kolenním kloubu a zároveň charakterizuje nejpoužívanější materiály pro výrobu implantátů. Práce obsahuje výpočet, který je zaměřen na zjištění napětí v okolí oblasti styku holenní kosti s dříkem tibiální komponenty. Příklad je proveden analyticky a následně ověřen metodou konečných prvků v softwaru ANSYS.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the issue of total knee endoprosthesis and describes its division in terms of its construction and attachment style. It summarizes the mechanical properties of human tissues occurring in the knee joint and simultaneously characterizes the most used materials for the production of implants. The thesis contains a calculation focusing on determining the tension around the area of contact of the tibia with the stem of the tibial component. The calculation is performed analytically and subsequently verified by the finite element method in ANSYS software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKolenní endoprotézacs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectimplantátcs
dc.subjectKnee endoprosthesisen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectcomputational modelingen
dc.subjectimplanten
dc.titleMechanické vlastnosti materiálů kolenních endoprotéz a mechanicky významných tkání v kolenním kloubucs
dc.title.alternativeMechanical properties of materials of knee joint endoprostheses and of mechanically significant tissues in a knee jointen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-14-12:27:19cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132490en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.15 08:55:30en
sync.item.modts2021.06.15 08:12:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKonvalinka, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)cs
but.defencePosluchač prezentoval během asi 10 minut svou bakalářskou práci. Dále odpovídal ne zcela uspokojivě na otázky oponenta a dalších členů komise: Co je to mez úměrnosti uváděná v práci? Proč byly v modelu použity prostorové prvky? Proč byla v modelu zvyšována tloušťka tibiálního plata, místo použití jiné okrajové podmínky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record