Show simple item record

Reusable launcher flight mission

dc.contributor.advisorZikmund, Pavelen
dc.contributor.authorMetelka, Dominiken
dc.date.accessioned2021-06-15T06:55:31Z
dc.date.available2021-06-15T06:55:31Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationMETELKA, D. Mise vícenásobně použitelné nosné rakety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132761cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197352
dc.description.abstractTato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou také hlavní cíle. Cílem první části je popis mise vícenásobně použitelného prvního stupně nosné rakety. V této části je nejdříve přiblíženo téma znovupoužitelných kosmických systémů a jejich vývoj do současné doby. Hlavně jsou však v této části popsány operačně používané vícenásobně použitelné nosné rakety, kde u každé z nich je poté popsána jejich letecká mise. Dále jsou zmíněny některé důležité nosné rakety ve vývoji a také jaké jsou způsoby návratu prvního stupně. Druhá část je praktická a cílem je návrh mise návratu prvního stupně nosné rakety na zemi. Pro výpočty byly zvoleny parametry podle současné rakety Falcon 9, ze kterých byla analyticky vypočtena finální rychlost a výška, ve které se první stupeň oddělí od zbytku rakety. Pro návrat a celkový let byl pomocí programu MATLAB napsán skript, který vypočítal a vykreslil potřebné parametry a charakteristiky. Díky tomu bylo také zjištěno, v jaké výšce bude potřeba znovu zažehnout motory, aby první stupeň bezpečně přistál na zemi.en
dc.description.abstractThis thesis is split into two main parts which are also the main objectives. The aim of the first part is to describe a mission of a reusable launcher. Firstly, the topic of reusable launch systems and their development until today was approached. Most importantly, the operational reusable launch vehicles are described with the explanation of each booster’s flight mission. Furthermore, alongside some important launch vehicles in development, there is a separate chapter listing the first stage’s return options. The second part is practical with the aim of designing a mission of the launcher reusable first stage. For the calculations, the parameters were chosen according to a current Falcon 9 rocket, from which the final velocity and altitude at which the first stage separates, were analytically calculated. For the return and overall flight mission, a MATLAB script was written to calculate and plot all necessary parameters and characteristics. In the end, the altitude for the engine reignition was also determined to safely land on the ground.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVícenásobně použitelnýen
dc.subjectNosná raketaen
dc.subjectKosmický systémen
dc.subjectOdpalovací zařízeníen
dc.subjectRaketaen
dc.subjectVesmírná miseen
dc.subjectReusablecs
dc.subjectLaunch vehiclecs
dc.subjectLaunch systemcs
dc.subjectBoostercs
dc.subjectRocketcs
dc.subjectPropulsioncs
dc.subjectPropellantcs
dc.subjectFlight missioncs
dc.subjectSpacecs
dc.titleMise vícenásobně použitelné nosné raketyen
dc.title.alternativeReusable launcher flight missioncs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:19cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132761en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:13:22en
sync.item.modts2021.11.10 12:54:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDaněk, Vladimíren
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci. Prezentaci rozdělil dle práce na teoretickou a praktickou. V teoretické části odprezentoval rešerši současného stavu nosných raket s vícenásobným použitím. Dále rozebral metody návratu zařízení na Zemi. Dále popisoval návrh mise. Student odpověděl na všechny otázky položené oponentem. Následně v odborné rozpravě student odpověděl na nepřesnosti týkající se výpočtem sestupové části nosné rakety. Jaké další veličiny by se dali vykreslit pro specifikaci a upřesňující návrh mise nosné rakety? Student odpověděl částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record