Recent Submissions

 • Využití pšeničných otrub pro výrobu hnojiva 

  Maňáková, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou hnojiva z pšeničných otrub a kávové sedliny, které jsou ve velkém množství produkovány v potravinářském průmyslu. V práci byla testována účinnost odstraňování kofeinu a fenolických ...
 • Produkce a charakterizace proteinových izolátu z různých druhů otrub 

  Vybíral, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím různých druhů otrub, jakožto vedlejšího produktu při mletí obilovin. Mlýny ročně vytvoří obrovské množství tohoto materiálu. Nejčastějším způsobem zpracování otrub je spalování a v ...
 • Využití kvasinek rodu Metschnikowia k produkci lipidických látek 

  Švitková, Bibiána
  Oleogénne kvasinky sa vyznačujú schopnosťou akumulovať za určitých podmienok zvýšené množstvo lipidov. Tieto mikrobiálne lipidy sa líšia v zastúpení mastných kyselín, čo umožňuje ich široké využitie v biotechnologickom ...
 • Analýza lokalizace inverzních repetic v bakteriálních genomech 

  Šedý, Michal
  Inverzní repetice (IR) jsou přirozenou součástí DNA všech známých prokaryotických i eukaryotických organismů. Inverzní repetice mají důležitou roli při regulaci základních buněčných procesů. Jsou zodpovědné za vznik křížových ...
 • Interakce ibuprofenu s huminovými látkami a stabilita vzniklých komplexů 

  Vlašicová, Silvie
  V současné době se obrovské množství léčiv dostane do vodních toků a půdy z důvodu špatného odstranění v čističkách odpadních vod. V této práci se sledovalo sorpční a desorpční chování Ibuprofenu v půdním systému, především ...
 • Stanovení autenticity potravinářských výrobků s ovocnou složkou 

  Prachárová, Adriana
  Cieľom predloženej diplomovej práce bolo stanovenie autenticity detských ovocných výživ pomocou molekulárnych a inštrumentálnych metód. V experimentálnej časti boli vykonané izolácie rastlinných DNA z listov ovocia (broskyne, ...
 • Stanovení fyzikálno-chemické stability zubních past 

  Posztósová, Gyöngyi
  Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie fyzikálno-chemickej stability zubných pást. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce sa zaoberá zubnými pastami, ich krátkou históriou a zložením. ...
 • Izolace čistých aminokyselin z pšeničných otrub 

  Sloupová, Klára
  Pšeničné otruby jsou perspektivní materiál obsahující širokou škálu využitelných komponent, včetně bílkovin. Navíc je produkován ve značných objemech. V současné době se pšeničné otruby využívají na produkci energie ...
 • Vliv různých kosmetických polysacharidů jako prebiotik na mikrobiom kůže 

  Pelánová, Lenka
  Předložená diplomová práce se zabývá sledováním vlivu polysacharidů, které se používají jako přísada do kosmetických výrobků, na sledované druhy bakterií, které jsou součástí mikrobiomu kůže. A také zkoumáním vlivu ...
 • Jednorázový sensor amoniaku pro inteligentní obaly 

  Nentvichová, Aneta
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou jednorázových senzorů/indikátorů amoniaku v rámci problematiky inteligentních obalů a následnému měření barevnosti takto připravených senzorů/indikátorů pomocí barvového prostoru ...
 • Aplikace rostlinného extraktu do nečokoládových cukrovinek 

  Rychetský, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výroby želé cukrovinek, aplikací bylinného extraktu do vyrobených cukrovinek a následnou charakterizací vyrobených vzorků z hlediska těkavých (aromatických) látek, celkových ...
 • Příprava a charakterizace extraktů echinacey 

  Pallová, Jana
  Echinacea purpurea je bohatým zdrojom biologicky aktívnych látok, ktorým sú pripisované viaceré terapeutické účinky. Táto práca sa zaoberala optimalizáciou extrakčného procesu vzhľadom na zisk týchto látok. Ako typ použitej ...
 • Biologicky aktivní látky aronie (Aronia spp.) 

  Palkovská, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou extraktů z plodů aronie, optimalizací podmínek pro extrakci a následnou charakteristikou získaného optimálního extraktu. V teoretické části jsou uvedeny informace o botanické ...
 • Optimalizace produkce bakteriální celulózy 

  Stříž, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci produkce bakteriální celulózy pomocí bakterie Komagateibacter xylinus DSM 46604. Teoretická část diplomové práce popisuje vlastnosti bakteriální celulózy, její produkci a ...
 • Komplexní zpracování technického konopí a využití izolovaných frakcí 

  Kohútová, Darina
  Konopa je rastlina s obsahom mnohých aktívnych látok a širokým využitím v priemysle. Najvýznamnejšími oblasťami využitia je potravinárstvo, farmaceutický, textilný a kozmetický priemysel. Táto diplomová práca sa zaoberala ...
 • Studium aromatického profilu vybraných odrůd moravských vín 

  Gross, Michal
  Předmětem této diplomové práce bylo stanovení profilu těkavých aromatických látek odrůdových vín a následná statistická analýza, kladoucí si za cíl nalézt odrůdové markery vybraných odrůd – jednotlivé látky, jejich typické ...
 • Výroba a charakterizace sýrů s přídavkem rostlinného extraktu 

  Kučerka, Štefan
  Táto diplomová práca sa zaoberala prípravou a charakterizáciou čerstvých syrov s prídavkom rastlinných extraktov, konkrétne extraktov z Plectranthus amboinicus (rýmovník) a Echinacea purpurea (echinacea purpurová). Účelom ...
 • Zpracování vybraných druhů jedlého hmyzu pro potravinářské účely 

  Masár, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na nutričné zhodnotenie vybraných práškov hmyzu zo svrčkov domových, z lariev múčiara obyčajného a potemníka stajňového a jedného potravinového produktu na báze hmyzu, ktorý bol tiež vyvinutý ...
 • Využití polarimetrie a refraktometrie ke stanovení koncentrace invertního cukru v invertních sirupech 

  Mrůzková, Karolína
  Invertní sirup je tekuté sladidlo, které se vyrábí hydrolýzou sacharózy na fruktózu a glukózu. Důležitým kvalitativním parametrem invertních sirupů je tzv. stupeň inverze – hmotnostní procento invertního cukru (suma fruktózy ...
 • Extrakce arabinoxylanů z pšeničných otrub 

  Koblasová, Dana
  Diplomová práce se zabývá využitím pšeničných otrub jako suroviny pro extrakci arabinoxylanů. Pšeničné otruby jsou odpadem při mlýnském zpracování pšenice na mouku a používají se zejména jako krmivo pro hospodářská zvířata. ...

View more