Recent Submissions

 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Spáčil, Michael
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu zálohovacího systému pro zvýšení efektivity práce s uloženými daty a zvýšení bezpečnosti uložených dat. Analýza současného stavu popisuje samotnou společnost a také zálohovací ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Kavánková, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá zálohováním a následnou archivací dat v reálném prostředí konkrétní IT společnosti zabývající se vývojem softwaru. Jsou zde popsány teoretické poznatky týkající se oblasti zálohování dat a ...
 • Návrh informačního systému 

  Danko, Michael
  Diplomová práce se zabývá návrhem identifikačního systému ve formě konceptuálního návrhu pro firmu Imperial invest funds s.r.o., cílem práce je snížit neefektivní alokaci zdrojů, zautomatizovat procesy a zvýšit integrovanost ...
 • Implementace Business Intelligence 

  Slebodník, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá implementáciou Business Intelligence riešenia pre nadačný fond pomáhajúci s oddlžením ľudí a tým sa nahradí aktuálny proces ručne tvorených reportov. Hlavným cieľom tohto riešenia je priniesť do ...
 • Návrh řešení pro efektivní analýzu bezpečnostních dat 

  Podlesný, Šimon
  Cieľom práce je navrhnúť vhodnú architektúru v oblasti spracovania Big data a to so zameraním na analýzu uniknutých hesiel. Za týmto účelom boli popísané a porovnané úložné systémy a vytvorený návrh architektúry, ktorá ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Priščák, Miroslav
  Náplňou diplomovej práce bude návrh business stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti digitálneho dizajnu s dôrazom na využitie ICT podpory navrhnutej stratégie. Práca je rozdelená do troch základných častí – časti ...
 • Náhrada reportingového řešení vprodejním oddělení farmaceutické firmy 

  Smetana, Martin
  Cílem práce je zautomatizovat proces nahrávání dat od jednotlivých distributorů, zpřehlednit řízení datové kvality – konsolidace dat od jednotlivých distributorů – především voblasti produktů a prodejních míst (lékáren), ...
 • Návrh systémového řešení pro výměnu dokumentace s externími partnery 

  Trnka, Štěpán
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh nového řešení pro výměnu dokumentace mezi energetickou distribuční společností XYZ a jejími externími partnery. Na základě provedené analýzy procesů současné výměny dokumentace a požadavků ...
 • Aplikace Business Intelligence ve firemním prostředí 

  Makuch, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a tvorbou riešenia reportingu vo firemnom prostredí nad vybraným Business Intelligence systémom. Najvhodnejšie riešenie Business Intelligence bude vybrané na základe podnikom zadaných ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro využití průmyslových dat 

  Held, Oliver
  Táto diplomová práca sa venuje popisu a inovácii v priemyselnej firme, ktorá je zameraná na diagnostiku výrobných strojov pomocou zberu veľkých dát. Teoretická časť práce popisuje priemysel 4.0, nároky veľkých dát na ...
 • Vytvoření monitorovacího řešení pro službu PowerBI 

  Trifanov, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného monitorovacího řešení služby Power BI. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou popsány teoretické základy, použité ...
 • Analýza dat a reportování vsystému ALVAO Service Desk 

  Václavík, Marek
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu reportování a datových analýz systému ALVAO Service Desk v interním provozu společnosti. Na základě zjištění nedostatků je navržen nový způsob reportování a datových ...
 • Řešení pro odchylkovou analýzu nákladů ve výrobní společnosti 

  Dobeš, Radim
  V samém počátku diplomové práce uvedeme čtenáře do problematiky BI a controllingu výrobních společností. Následně provedeme analýzu a zhodnocení aktuálního stavu u vybrané výrobní společnosti z hlediska odchylek ve výrobě. ...
 • Návrh nástroje pro automatizované integrační testování 

  Odrobinová, Lucia
  Diplomová práca sa zameriava na tvorbu nástroja pre automatizované integračné testovanie pre vybranú spoločnosť. Cieľom tohto nástroja je detekcia a reportovanie dátových zmien, ktoré mohli nastať počas vývoja softvéru pri ...
 • Návrh podnikového trainee programu a jeho zavedení pomocí technik projektového managementu v organizaci 

  Drápalíková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikového trainee programu pro velkou společnost působící na energetickém trhu a naplánování jeho zavedení pomocí technik projektového managementu. Program míří na talentované vysokoškolské ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Bašta, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací dílčí části informačního systému ve spolupráci s integrováním nového agilního projektového řízení. Dílčí částí informačního systému je webový obchod pro společnost, poskytující ...
 • Návrh mobilní aplikace Yourcut a její nasazení 

  Kallab, Karel
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření aplikace Yourcut pro zefektivnění služeb oboru Holičství a kadeřnictví. Hlavním cílem této práce je tedy aplikaci vytvořit a nasadit do chytrého zrcadla, sestrojeného přímo k potřebám ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Šablatúrová, Bibiána
  Diplomová práca sa zaoberá projektovým riešením výberu a implementácie nového informačného systému spoločnosti META-GAS, spol. s r.o. Špecifikuje základné teoretické poznatky projektového managementu, ktoré sú ďalej využité ...
 • Vývoj generátoru souborů 

  Procházka, Šimon
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj generátoru souborů, který bude sloužit jako podpůrný nástroj vývoje webových aplikací ve společnosti LOGEX Solution Center s.r.o. Tato aplikace byla vytvořena za využití prostředí Node.js ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Straka, Nikolas
  Diplomová práca sa zaoberá využitím metód projektového manažmentu v praxi, konkrétne návrhom projektu pre nasadenie vhodného zariadenia pre mobilné riešenie vybranej spoločnosti. Úvodná časť je venovaná teoretickým ...

View more