Recent Submissions

 • Návrh řešení reportingu pro interní a externí klienty marketingové agentury 

  Svoboda, Jakub
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zlepšení reportingu pro marketingovou agenturu Business Factory. Na základě varianty vybrané vícekriteriálním hodnocením bude možné extrahovat, transformovat, prezentovat a analyzovat ...
 • Expanze vybrané společnosti na zahraniční trh 

  Štěpánková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na expanzi vybrané společnosti na zahraniční trh. Hlavním cílem je zjistit, zda by společnost měla vstoupit na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům v ...
 • Investiční portfolio a jeho tvorba 

  Ryba, Jan
  Diplomová práce má za úkol zhodnotit jednotlivé investiční příležitosti, které jsou detailně popsány a zjistit ideální investiční portfolio, jenž bude pomocí dollar-cost averagingu financováno. Mezi hlavní investice, které ...
 • Systém odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Zaoral, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na systém odměňování pracovníků ve vybrané společnosti PiTV – StarMedia s.r.o. Práce se dělí na tři hlavní části – teoretickou část, praktickou část a vlastní návrh řešení a jeho přínosy. Vprvní ...
 • Podnikatelský záměr - Založení společnosti na prodej proteinových doplňků 

  Valeš, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je tvorba podnikatelského plánu pro založení společnosti na výrobu a prodej trojkombinace příchutí proteinových doplňků výživy. V první části práce jsou popsány teoretická východiska. V druhé fázi ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Špicarová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na využití controllingu v podniku a to převážně na plánování a analýzu odchylek. V teoretické první části budou popsány základní charakteristiky a pojmy, které budou následně využity v analytické ...
 • Návrh rozvoje produktového portfolia společnosti působící v papírenském průmyslu 

  Krutišová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku se situačním zhodnocením v oblasti možností rozšíření produktového portfolia a následným návrhem klíčových kroků pro vstup na trh s novým produktem. V ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Pišková, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků internetového obchodu Nejbaby, s. r. o. V první části jsou vysvětleny teoretické pojmy spojené se zvoleným tématem. Druhá část je věnována analýzám vnějšího a ...
 • Návrh změny organizační kultury 

  Gagová, Nikola
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou organizačnej kultúry. Práca je rozdelená do troch častí. V prvej kapitole sú vymedzené teoretické východiská práce. V druhej časti práce je uvedená analýza súčasného stavu organizačnej ...
 • Návrh zlepšení řízení obalového materiálu ve vybraném podniku 

  Glonek, Andrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá obalovými materiálmi v podniku Frauenthal Automotive Hustopeče, s. r. o., konkrétne návrhmi zlepšenia skladovania, toku a používania obalového materiálu pri obmedzenej kapacite skladovania. ...
 • Analýza nákladů vybrané společnosti pomocí metody Activity Based Costing 

  Stojaspalová, Vendula
  Cílem diplomové práce Analýza nákladů vybrané společnosti pomocí metody Activity Based Costing je navrhnout podobu implementace moderní metody kalkulace pro vybranou společnost CIREX CZ, s.r.o., která má za cíl určit, jaké ...
 • Rozvoj obchodních aktivit výrobní společnosti 

  Michnová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti AFEED, a. s., která se zabývá výrobou krmných směsí pro hospodářská zvířata. Nejprve jsou vypracovány teoretická východiska, která nám slouží jako podklad ...
 • Strategie snižování míry prokrastinace při používání metod zlepšujících vědomí a emoční autoregulaci 

  Gealfow, John Altair
  Tato práce navrhuje a testuje strategii řízení lidských zdrojů v oblasti produktivity práce pracovníků vykonávajících intelektuální práci za využití poznatků psychologického výzkumu týkajících se prokrastinace a produktivity ...
 • Rozdíly v účetní konsolidované závěrce sestavené podle vybraných národních legislativ 

  Kvasová, Daniela
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky, podľa českej a nemeckej legislatívy. Obsahuje postupové kroky zostavenia konsolidačných metód, použitých v závislosti na zmene vlastníckeho ...
 • Návrh reklamních strategie v pohostinství - komparativní studie pro ČR a Irsko 

  Baranyiová, Lucie
  Tato diplomová práce s názvem "Návrh reklamních strategie v pohostinství – komparativní studie pro ČR a Irsko" řeší strategické postupy v rozdílných zemích a dále je aplikuje. Cílem bylo zhodnotit, jestli je možné aplikovat ...
 • Podnikatelský záměr - zavedení nového výrobku na trh 

  Hajtmar, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování business plánu pro uvedení výrobku na trh. Jedná se o robotické zařízení na údržbu jednonákolkových kolejnicových drah. Zařízení bude uváděno na český trh společností, která bude ...
 • Návrh informačního systému 

  Danko, Michael
  Diplomová práce se zabývá návrhem identifikačního systému ve formě konceptuálního návrhu pro firmu Imperial invest funds s.r.o., cílem práce je snížit neefektivní alokaci zdrojů, zautomatizovat procesy a zvýšit integrovanost ...
 • Implementace Business Intelligence 

  Slebodník, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá implementáciou Business Intelligence riešenia pre nadačný fond pomáhajúci s oddlžením ľudí a tým sa nahradí aktuálny proces ručne tvorených reportov. Hlavným cieľom tohto riešenia je priniesť do ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Spáčil, Michael
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu zálohovacího systému pro zvýšení efektivity práce s uloženými daty a zvýšení bezpečnosti uložených dat. Analýza současného stavu popisuje samotnou společnost a také zálohovací ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Kavánková, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá zálohováním a následnou archivací dat v reálném prostředí konkrétní IT společnosti zabývající se vývojem softwaru. Jsou zde popsány teoretické poznatky týkající se oblasti zálohování dat a ...

View more