Now showing items 21-40 of 349

 • Určování hodnoty podniku 

  Šurečková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti FRUJO, a. s. výnosovými metodami k 31.12.2019. Teoretická část obsahuje postupy stanovení hodnoty podniku. Praktická část práce obsahuje strategickou a finanční ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Bibrová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou využití controllingu ve vybraném podniku. Je rozdělena do tří částí, v první části se nachází teoretické poznatky o controllingu potřebné pro zpracování analytické a návrhové části ...
 • Zhodnocení kalkulací ve vybrané soukromoprávní korporaci a návrhy na zlepšení 

  Kulíková, Andrea
  Diplomová práce se věnuje analýze a zhodnocení kalkulací v jídelně Vedanta společnosti Jitřenka-Zlatá studna s.r.o. Cílem práce je navrhnout změny, které umožní stávající stav společnosti zlepšit. Návrhy budou vycházet z ...
 • Rozdíly v účetní konsolidované závěrce sestavené podle vybraných národních legislativ 

  Turňová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá analýzou a komparací konsolidace účetních závěrek mezi Českou republikou a Itálií. V teoretické části jsou popsány česká i italská východiska pro sestavení konsolidované účetní závěrky, nastínění ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Tomáš, Milan
  Táto diplomová práca sa zaoberá stanovením hodnoty podniku Reda a.s. k 31.12.2019 pomocou výnosovej metódy. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické predpoklady a postup stanovenia hodnoty podniku. Analytická časť ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Šestáková, Denisa
  Diplomová práce se zabývá přeměnou obchodních společností. V první části jsou vymezena teoretická východiska práce zaměřující se na právní, účetní a daňovou problematiku přeměn. Praktická část má za cíl provést dvě varianty ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Roubíčková, Kristýna
  Diplomová práce se věnuje přeměnám obchodních společností. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé typy přeměn obchodních společností a na jejich právní, účetní a daňové aspekty. Analytická část obsahuje praktické příklady ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Létalová, Klára
  Diplomová práce se věnuje problematice přeměn obchodních společností. Práce je zaměřena na převod jmění na společníka a na daňové dopady spojené s touto přeměnou. Teoretická část práce se zabývá objasněním základních pojmů ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace 

  Šťastná, Nikola
  Diplomová práce se zabývá hodnocením vybrané korporace a návrhy na řešení její zjištěné situace. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy a metody využité v analytické části práce. V druhé části práce je uvedena ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Moder, Patrik
  Diplomová práce se zabývá přeměnami obchodních společností se zaměřením na daňové dopady těchto procesů. Úvodem této práce charakterizujeme teoretická východiska práce, ve kterých objasňujeme charakteristiky jednotlivých ...
 • Optimalizace daňové zátěže koncernu 

  Stratilová, Aneta
  Diplomová práce pojednává o návrhu doporučení, jež povedou k úspoře na dani z příjmů právnických osob u vybraného koncernu. Teoretická část je zaměřena na právní rámec zdanění právnických osob a vymezení základních oblastí, ...
 • Optimalizace daňové zátěže koncernu 

  Zvěřinová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá optimalizací daňové zátěže koncernu se sídlem v České republice, kterému plynou příjmy ze zahraničí. Optimalizace by mělo být dosaženo prostřednictvím změny sídla dceřiné společnosti. Dalším návrhem ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Neduchalová, Ivana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku OCELIT, s.r.o. k datu 31.12.2019. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů vztahující se k oceňování podniku. Analytická část se zabývá ...
 • Daňové souvislosti přechodu z podnikající fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

  Konečný, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá přechodem z podnikání fyzické osoby na podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, a to zejména z pohledu účetních a daňových souvislostí. Teoretická část práce představuje ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Galdunová, Natália
  Diplomová práca je zameraná na premeny obchodných spoločností s dôrazom na cezhraničné fúzie a ich daňové dopady. Teoretická časť práce predstavuje problematiku premien obchodných spoločností a popisuje právne, účtovné a ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Bělehrádek, Michael
  Diplomová práce je zaměřena na účetní, daňové a právní aspekty přeměn obchodních společností. Práce obsahuje vymezení základních teoretických východisek a podrobnou analýzu čtyř již realizovaných přeměn fúzí sloučením a ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Hamanová, Klára
  Tato diplomová práce se týká návrhu podnikového finančního plánu pro společnost Clia, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska finančního plánování, strategické a finanční analýzy. Práce pokračuje provedením ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Vostálová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o. Práce je rozdělena na několik částí. První část obsahuje teoretická východiska práce. Následně se přechází na část finanční a strategické ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Sedláčková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku VISCUMA PLASTIC, a.s. s využitím výnosových metod ocenění k 31. 12. 2019. Teoretická část práce je zaměřena na seznámení s pojmy, postupy a metody, které se při oceňování ...
 • Komparace korporátní daně v České republice a v Rakousku pro vybranou společnost 

  Havlová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání korporátní daně v České republice a Rakousku. Teoretická část pojednává obecně o daních a daňových soustav obou států. Další část je zaměřena na analýzu a komparaci korporátní ...