Now showing items 1-20 of 349

 • Podnikatelský plán online platformy propojující ekonomické komerční subjekty na českém trhu 

  Řehoř, Pavel
  Obsahem diplomové práce je zpracování reálného podnikatelského plánu, který se zabývá vytvořením digitálního prostoru pro profesní seberealizaci zákaznických segmentů. Teoretická část popisuje vymezení a ověření prvotní ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny ve Zbýšově 

  Demčáková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá sestavení podnikatelského plánu pro založení kavárny s nabídkou snídaní ve Zbýšově. Teoretická část se zabývat popisem základních pojmů a východisek pro založení podniku v oboru kavárenství, užitých ...
 • Návrh strategie rozvoje malého rodinného vinařství na Moravě 

  Balga, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na představení návrhu strategického rozvoje malého rodinného vinařství Stávek, sídlícího na Jižní Moravě. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pro lepší pochopení problematiky rozvoje ...
 • Podnikatelský plán na založení fitness centra ve městě Kuřim 

  Pláteník, Jindřich
  Diplomová práce se věnuje zpracování reálného podnikatelského plánu na založení nového mikropodniku, který se specializuje na služby v oblasti fitness ve spádové oblasti Kuřim. Teoretická část popisuje východiska související ...
 • Podnikatelský plán na založení rodinné farmy na pěstování a zpracování levandule 

  Rygl, Luboš
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření kompletního podnikatelského plánu na založení rodinné levandulové farmy v obci Římov. Teoretická východiska práce zachycují podnikatelský proces od nosné myšlenky podnikání, přes ...
 • Podnikatelský plán založení společnosti na výrobu a prodej doplňků pro psy 

  Cajzlová, Nikol
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu pro založení společnosti na výrobu a prodej psích doplňků. Analytická část se věnuje validaci prvotní podnikatelské myšlenky pomocí vybraných analyticko-výzkumných ...
 • Návrh digitalizace procesu náboru v personální agentuře v Brně 

  Špačková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá výzvou v oblasti digitalizace náborového procesu pobočky personální agentury situované v Brně. Teoretická část obsahuje literární rešerše v oblasti digitalizace procesu náboru personálních agentur ...
 • Podnikatelský plán společnosti zaměřené na prodej outdoorového vybavení ve Zlínském kraji 

  Cabák, Erik
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení společnosti zaměřené na prodej outdoorového vybavení ve Zlínském kraji. Teoretická část zahrnuje bližší popis podnikatelského procesu, použité ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrouzková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá posouzením a vyhodnocením aktuálního stavu informačního systému ve společnosti ABC, s.r.o. Na základě výstupů z provedených analýz provedl autor zhodnocení dosažených výsledků a následně návrh ...
 • Marketingová komunikace vybraného podniku 

  Stratilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného podniku. Rozdělena je do tří hlavních částí. První část je zaměřena na teoretická východiska a vymezuje důležité pojmy související s tématem diplomové práce. ...
 • Podnikatelský plán 

  Šimková, Denisa
  Diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu na založení podniku s ručně šitým oděvním zbožím v Brně. První část práce vymezuje teoretická východiska, která se týkají podnikání, podnikatelského plánu a vybraných ...
 • Analýza systému managementu vybrané společnosti a návrhy na zlepšení 

  Kvarda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a zlepšení managementu kvality ve společnosti. V teoretické části práce je popsána řada metodických analýz zaměřených na hodnocení právě managementu společnosti, kdy za výchozí ...
 • Podnikatelský plán 

  Remer, Tomáš
  Předmětem zpracování diplomové práce je podnikatelský záměr, který spočívá v založení nového podniku s vlastními ořechovými produkty. První kapitola obsahuje teoretická východiska práce týkající se podnikání a stanovených ...
 • Marketingová komunikace nově vznikající společnosti 

  Ďurinová, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodných marketingově komunikačních nástrojů pro nově vznikající společnost. V první kapitole se nacházejí teoretická východiska práce. V další kapitole se nachází analýza nově vznikající ...
 • Marketingová komunikace vybrané maloobchodní jednotky 

  Pavlíčková, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci vybrané maloobchodní jednotky. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část obsahuje vymezení teoretických východisek práce. Druhá část představuje analýzu ...
 • Influencer marketing jako nástroj marketingové komunikace na sociálních sítích 

  Šedivá, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací. První část práce je zaměřena na teoretické a všeobecné pojetí marketingu a marketingové komunikace, komunikačního mixu a marketingu na sociálních sítích. V druhé ...
 • Řízení volného kapitálu podniku na trhu kryptoměn 

  Simonyiová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá tématem Řízení volného kapitálu podniku na trhu kryptoměn. Vybrané kryptoměny jsou stručně charakterizovány a následně jsou analyzována jejich historická data. Na základě těchto poznatků je ...
 • Zlepšení motivace a spokojenosti zaměstnanců výrobní firmy 

  Vencálková, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení motivace a spokojenosti zaměstnanců výrobní firmy. V první části je zaměřena na teoretická východiska k dané problematice. Druhá část je zaměřena na analyzovanou společnost a její ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti na zahraničním trhu 

  Poláčková, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit společnosti TV PROBBE s.r.o. na zahraničním trhu. Předmětem podnikání společnosti je výroba, velkoobchod a maloobchod krmiv a chovatelských potřeb. V teoretické části ...
 • Rozvoj obchodních aktivit slovenské společnosti s bezlepkovými produkty 

  Fialová, Silvie
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit slovenské společnosti Nutribak s.r.o. na českém trhu, se zaměřením na bezlepkové produkty. Vytvořené řešení vychází z kritické rešerše soudobé literatury z oblasti ...