Now showing items 1-20 of 349

 • Analýza a návrh reportingu reálných nákladů materiálu 

  Juřička, Milan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a následný návrh a vývoj reportingové aplikace. Reportingová aplikace má za cíl zobrazovat reálné náklady na materiál a stát se novou aplikací v portfoliu společnosti SAP. Popis ...
 • Analýza a návrh reportingu výkonnosti 

  Tihelka, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu reportingu na vybraném oddělení ve vybrané společnosti a následně zpracovává návrh nového způsobu reportingu v aplikaci Microsoft Excel a Power BI. Analytické části předchází ...
 • Analýza dat a reportování vsystému ALVAO Service Desk 

  Václavík, Marek
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu reportování a datových analýz systému ALVAO Service Desk v interním provozu společnosti. Na základě zjištění nedostatků je navržen nový způsob reportování a datových ...
 • Analýza nákladů vybrané společnosti pomocí metody Activity Based Costing 

  Stojaspalová, Vendula
  Cílem diplomové práce Analýza nákladů vybrané společnosti pomocí metody Activity Based Costing je navrhnout podobu implementace moderní metody kalkulace pro vybranou společnost CIREX CZ, s.r.o., která má za cíl určit, jaké ...
 • Analýza postojů a motivace budoucích absolventů k založení vlastního podnikání na základě push-pull teorie 

  Kudračová, Denisa
  Témou diplomovej práce je analýza postojov a motivácie budúcich absolventov k založeniu vlastného podnikania. Cieľom práce je v rámci push-pull teórie zistiť, aké faktory v súčasnej dobe absolventov najviac ovplyvňujú pri ...
 • Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Malá, Tereza
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti ABC s.r.o. Teoretická část práce představuje pojmy spojené s problematikou spokojenosti zaměstnanců. Mezi zkoumané faktory jsou ...
 • Analýza systému managementu vybrané společnosti a návrhy na zlepšení 

  Kvarda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a zlepšení managementu kvality ve společnosti. V teoretické části práce je popsána řada metodických analýz zaměřených na hodnocení právě managementu společnosti, kdy za výchozí ...
 • Aplikace Business Intelligence ve firemním prostředí 

  Makuch, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a tvorbou riešenia reportingu vo firemnom prostredí nad vybraným Business Intelligence systémom. Najvhodnejšie riešenie Business Intelligence bude vybrané na základe podnikom zadaných ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Behancová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality zákazníkov pomocou fuzzy logiky na základe hodnotenia ich objednávok. Práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je teoretické východisko práce, ktoré vysvetľuje problematiku ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Špinár, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá použitím fuzzy logiky při hodnocení zákazníků obchodní společnosti SPINA Trade, s.r.o. K naprogramování dvou modelů jsou použity programy MS Excel a MATLAB. Na základě vstupních atributů o ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ondruch, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím fuzzy logiky pro vyhodnocování kvality dodavatelů IT zboží a dalšího materiálu pro vybranou společnost. Fuzzy model by měl usnadnit rozhodování při výběru jednotlivých dodavatelů, kteří ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Boštíková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá využitím principů fuzzy logiky při hodnocení a výběru optimálního dodavatele přepravních služeb. Na základě požadavků byly vytvořeny dva modely, které slouží jako nástroje pro podporu rozhodování. ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Froehling, Kryštof
  Diplomová práce pojednává o aplikaci teorie fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů zakázek překladu cizojazyčného textu. Tento fuzzy model slouží k lepšímu výběru zakázek a rychlejší alokaci lidských zdrojů pro konkrétní ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Magda, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov bezpečnostných systémov vybranej spoločnosti. Po dôkladnej analýze spoločnosti bol vytvorený rozhodovací model na základe fuzzy logiky v prostredí MS Excel a MATLAB. Tieto ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Zábranská, Barbora
  Táto diplomová práca predstavuje návrh modelov, ktoré sú určené na hodnotenie dodávateľov firmy Braintrast, s.r.o. Na základe hodnotenia nasleduje výber toho najviac optimálneho, podľa parametrov. Model využíva teóriu fuzzy ...
 • Automatizace procesu plateb pomocí RPA 

  Mišková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá automatizací procesu plateb ve společnosti XY, které povede k odstranění rutinní práce a ke zkrácení celého procesu. Řešení je založeno na využití RPA, tedy Robotic Process Automation. Implementace ...
 • Benefitní odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Novosadová, Natálie
  Diplomová práce se zabývá návrhem na rozvoj systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti ABC s r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část popisuje základní pojmy spadající ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na fakultě podnikatelské 

  Volfová, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na budování bezpečnostního povědomí na Fakultě podnikatelské. Skládá se ze tří základních částí, a to části teoretické, analytické a části s vlastními návrhy. Teoretická část obsahuje ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Roubíčková, Kristýna
  Diplomová práce se věnuje přeměnám obchodních společností. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé typy přeměn obchodních společností a na jejich právní, účetní a daňové aspekty. Analytická část obsahuje praktické příklady ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Moder, Patrik
  Diplomová práce se zabývá přeměnami obchodních společností se zaměřením na daňové dopady těchto procesů. Úvodem této práce charakterizujeme teoretická východiska práce, ve kterých objasňujeme charakteristiky jednotlivých ...