Show simple item record

Metrological characteristics of the Hexagon´s Absolute Arm 83

dc.contributor.advisorMarek, Tomášcs
dc.contributor.authorPolášek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:57:00Z
dc.date.available2021-06-15T06:57:00Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPOLÁŠEK, O. Metrologické charakteristiky měřícího ramene Hexagon Absolute Arm 83 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132358cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197404
dc.description.abstractTato práce se zabývá přehledem současných trendů v metrologii s ohledem na přenosné souřadnicové měřící systémy a přehledem v současnosti používaných metodik pro určení způsobilosti měřících systémů a procesů. Získané poznatky jsou aplikovány pro určení způsobilosti měřícího systému skládajícího se z kloubového měřícího ramene a etalonu.cs
dc.description.abstractThis study analyzes current trends in metrology in the field of portable coordinate measuring machines and describes current methods for measurement system and process evaluation. Obtained knowledge is applied, in order to evaluate the capability of measurement system, which consists of articulated measurement arm and measurement standard.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřenosné souřadnicové měřící systémucs
dc.subjectměřící kloubová ramenacs
dc.subjectzpůsobilost měřícího systémucs
dc.subjectzpůsobilost měřícího procesucs
dc.subjectVDA 5.cs
dc.subjectPortable coordinate measurement machinesen
dc.subjectarticulated measurement armsen
dc.subjectcapability of the measurement systemen
dc.subjectcapability of the measurement processen
dc.subjectVDA 5.en
dc.titleMetrologické charakteristiky měřícího ramene Hexagon Absolute Arm 83cs
dc.title.alternativeMetrological characteristics of the Hexagon´s Absolute Arm 83en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-14-15:58:08cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid132358en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:24:17en
sync.item.modts2021.11.12 16:46:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSámelová, Vendulacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v úvodu seznámil zkušební komisi s variantami konstrukčního provedení přenosných CMM. Detailně popsal kloubová měřicí ramena, zhodnotil opodstatnění použití šesti či sedmiosého provedení a porovnal jednotlivé normy pro posouzení vhodnosti použití měřicího zařízení dle MSA, VDA či ČSN. Dále představil pracoviště v kloubovým ramenem, které bylo použito pro měření, specifikoval měřené geometrické prvky a popsal postup vyhodnocení způsobilosti měřidla. Obsáhlá část prezentace byla věnována reprezentaci naměřených výsledků. Na doplňující otázky oponenta týkající se velikosti ramene student popisuje princip výpočtu absolutní polohy v prostoru. Jako příklad uvádí výpočet přímé kinematiky pro dvouosé rameno. Vysvětluje důvod, proč mají menší dotyková ramena obecně menší nejistotu měření. Zkušební komise rozporuje faktická tvrzení v práci, student svoje tvrzení neobhájil. Zejména nesouhlasí s tím, že se v práci vyskytují hodnoty, u kterých není patrný jejich význam ani původ. Student je vyzván k vysvětlení nejistoty typu A. Tato otázka je zodpovězena ze strany komise. Co musí být součástí, aby mohl být kus prohlášen za etalon? Student odpovídá, že to musí být doloženo kalibračním listem. Komise doplňuje, že na kalibračním listu je vždy doplněna nejistota měření etalonu. Taktéž nesouhlasí s označením měřeného kusu jako etalon, přestože nesplňuje požadavky na etalon. Jaké další součásti by bylo možné použít jako délkový etalon pro dotykové rameno? Student navrhuje kalibrační kuličku, která je dodávána ramenem nebo koncové měrky. Komise znovu vysvětluje požadavky na etalon.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record