Show simple item record

Determination of mechanical characteristics of coatings using impulse excitation technique

dc.contributor.advisorVálka, Liborcs
dc.contributor.authorValášek, Danielcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:57:02Z
dc.date.available2021-06-15T06:57:02Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationVALÁŠEK, D. Stanovení mechanických charakteristik povlaků impulsní excitační metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132924cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197424
dc.description.abstractV diplomové práci je řešeno určování modulu pružnosti v tahu povlaku pomocí impulzní excitační metody (IEM). V teoretické části práce jsou rozebírány technologie přípravy nástřiků, teoretické základy impulzní excitační metody a modely kompozitních materiálů. Experimentální část práce je zaměřená na určování modulu pružnosti v tahu měděného nástřiku, vytvořeného pomocí technologie Cold Spray. Pomocí impulzní excitační metody bylo otestováno patnáct vzorků s nástřiky o tloušťkách přibližně 0,4 až 2 mm. Hodnoty modulu pružnosti v tahu vzorků, tj. systému substrát + povlak, změřené pomocí impulzní excitační metody, byly vyhodnoceny s využitím pěti kompozitních modelů s cílem určit modul pružnosti v tahu naneseného povlaku. Nejlepším z diskutovaných modelů se ukázal být kompozitní model založený na směšovacím pravidle.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the determination of the Young’s modulus of coatings using the impulse excitation technique (IET). The theoretical part of the thesis describes Cold and Thermal Spray technology, theoretical foundations of the impulse excitation technique and models of composite materials. The experimental part of the thesis deals with the determination of the tensile modulus of copper coating created by Cold Spray technology. The impulse excitation technique has been used to measure fifteen samples with coating thickness ranging approximately from 0,4 to 2 mm. Results from this measurement were evaluated using five composite models to establish the Young’s modulus of the applied coating. The best results were achieved by using the composite model based on rule of mixtures (ROM).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectImpulzní excitační metodacs
dc.subjectpovlakcs
dc.subjectcold spraycs
dc.subjectYoungův modul pružnostics
dc.subjectImpulse excitation techniqueen
dc.subjectcoatingen
dc.subjectcold sprayen
dc.subjectYoung’s modulusen
dc.titleStanovení mechanických charakteristik povlaků impulsní excitační metodoucs
dc.title.alternativeDetermination of mechanical characteristics of coatings using impulse excitation techniqueen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-22-13:11:47cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid132924en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:21:19en
sync.item.modts2021.11.12 09:00:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘehořek, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)cs
but.defence1. vlastní prezentace diplomové práce 2. posudek vedoucího 3. posudek oponenta 4. odpovědi na dotazy oponenta 5. odpovědi na dotazy komise - odstupňovaná tloušťka nástřiku - jak byla realizována - vyhodnocování struktury substrátu a nástřiku - statistické zpracování výsledků experimentů - kvalita rozhraní nástřik-substrát - problematika anizotropie elastických vlastností nástřikucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record