Show simple item record

Modification of bleaching technology in production of annual plants pulp

dc.contributor.advisorKunert, Vojtěchen
dc.contributor.authorKouřil, Čeněken
dc.date.accessioned2021-06-15T06:57:02Z
dc.date.available2021-06-15T06:57:02Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKOUŘIL, Č. Úprava bělící technologie při výrobě buničiny z jednoletých rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132975cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197426
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá bělícím procesem při výrobě papíru. Hlavním cílem práce je zhodnotit současný stav bělící technologie ve firmě OP Papírna, s.r.o. a navrhnout úpravu, která povede k větší efektivitě této technologie. K vyřešení zadání byla provedena rešerše technologických principů bělení a dále provedeny laboratorní experimenty s cílem najít vhodné řešení. Přínos experimentů byl podpořen technologickými výpočty. Výsledky experimentů ukázaly, že současný stav bělící technologie lze několika způsoby zefektivnit. Bylo ukázáno, že podané návrhy mají potenciál velkých ekonomických i chemických úspor. Čtenáři práce se dostane základního přehledu technologie výroby buničiny a papíru se zaměřením na bělící proces a získá znalost jeho bilančních výpočtů.en
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the bleaching process in paper production. The main goal of this work is to evaluate the current state of bleaching technology in the company OP Papírna, s.r.o. and to propose a modification that will lead to the higher efficiency of this technology. To solve the assignment, a search of technological principles of bleaching and laboratory experiments were performed to find the appropriate solution. The contribution of the experiments was supported by technological calculations. The results of experiments have shown that the current state of bleaching technology can be made more efficient in several ways. It was proven that the submitted proposals have the potential for large economic and chemical savings. The reader of this thesis will get a basic overview of pulp and paper production technology with a focus on the bleaching process and gain knowledge of its balance calculations.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýroba papíruen
dc.subjectbělení buničinyen
dc.subjectbělící experimenten
dc.subjectbělící technologieen
dc.subjectpapírnaen
dc.subjectpaper productioncs
dc.subjectpulp bleachingcs
dc.subjectbleaching experimentcs
dc.subjectbleaching technologycs
dc.subjectpaper millcs
dc.titleÚprava bělící technologie při výrobě buničiny z jednoletých rostlinen
dc.title.alternativeModification of bleaching technology in production of annual plants pulpcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-14-15:50:16cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid132975en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:24:18en
sync.item.modts2021.11.12 16:11:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTouš, Michalen
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) Ing. Radim Puchýř, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil práci na téma Úprava bělící technologie při výrobě buničiny z jednoletých rostlin. Po úvodu a motivaci byl představen bělicí proces, popsány exprimentální zkoušky a vysvětlen technický a ekonomický návrh technologie. Otázky oponenta byly zodpovězeny uspokojivě. Komisí byly položeny doplňující otázky, které byly taktéž zodpovězeny: Jak probíhá zkouška tržné délky a pevnosti v dotržení? Žádost o vysvětlení jednotek W a J. Jaká je rovnice pro přenos tepla?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record