Show simple item record

Proposal for the Introduction of a New Form of Management in a Selected Part of the Production Process

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKlapková, Annacs
dc.date.accessioned2021-06-15T07:56:11Z
dc.date.available2021-06-15T07:56:11Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKLAPKOVÁ, A. Návrh zavedení nové formy řízení do vybrané části výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other131863cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197479
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na řízení vybrané části výrobního procesu společnosti IMI Precision Engeneering a klade si za cíl předložit návrh na zavedení nového přístupu řízení výrobního úkolu dané části výrobního procesu s využitím modelu Kanban. Předmětem analýzy jsou zásoby dané části výrobního procesu, které jsou analyzovány na základě ABC/XYZ analýzy, z jejichž závěrů v návrhové části práce vychází vytvoření návrhu zavedení Kanbanů.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the management of a selected part of the production process in IMI Precision Engineering and aims to present a proposal for the introduction of a new approach to managing the production task of the given production process part using the Kanban model. The subject of the analysis is the inventory of the given production process part, which are analysed based on ABC / XYZ analysis, the conclusions of which, presented in the design part of the thesis, serve as basis for the creation of a proposal for the introduction of Kanban.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKanbancs
dc.subjectABC/XYZ analýzacs
dc.subjectValue Stream Mapcs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectKanbanen
dc.subjectABC/XYZ analysisen
dc.subjectValue Stream Mapen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectinventory managementen
dc.titleNávrh zavedení nové formy řízení do vybrané části výrobního procesucs
dc.title.alternativeProposal for the Introduction of a New Form of Management in a Selected Part of the Production Processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-15-14:39:09cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid131863en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:17:29en
sync.item.modts2021.11.12 18:53:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePetřík, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Doskočil - Proč nevyhovoval současný stav? Byl před návrhem na výrobní lince použit kanban? Jaká jsou rizika toho, že by návrh nedopadl tak, jak se předpokládá? - Odpovězeno. Ph.D. Mráček - Jaké součásti jste využila pro simulaci? - Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record