Show simple item record

The Business Plan for the Establishment of a Fitness center in the city of Kurim

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorPláteník, Jindřichcs
dc.date.accessioned2021-06-15T07:56:12Z
dc.date.available2021-06-15T07:56:12Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPLÁTENÍK, J. Podnikatelský plán na založení fitness centra ve městě Kuřim [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133017cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197495
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje zpracování reálného podnikatelského plánu na založení nového mikropodniku, který se specializuje na služby v oblasti fitness ve spádové oblasti Kuřim. Teoretická část popisuje východiska související s myšlenkou podnikání a trhu, podnikatelským plánem a jeho strukturou včetně popisu použitých analyticko-výzkumných metod a nástrojů. K vymezení a prověření nosné myšlenky je využit vlastní kvalitativní výzkum a metoda Lean Canvas. Analytická část obsahuje výstupy z provedených analýz a výzkumu, na jejichž základě je následně zvolena vhodná strategie pro začínající mikropodnik. Návrhová část práce vypracovává již konkrétní části podnikatelského plánu v návaznosti na zvolenou strategii tak, aby byl plán realizovatelný a životaschopný.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis is focused on the creation of a viable business plan for establishing a new mikrocompany offering a services in the fitness area in the gradient area. Theoretical part is describes starting points related with through of business and market, bussines plan and his structure including description of used analytical research methods and tools. To define and verification of main idea is used qualitative research and method of Lean canvas. Analytical part contains starting points from of carried out analysis and research, on their basis is selected a suitable strategy for starting mikrobussiness. The design part of the thesis elaborates a specific part of the business plan in connection with the chosen strategy so that the plan is feasible and viable.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectfitness centrumcs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectbussines planen
dc.subjectfitness centeren
dc.subjectanalysis of enviromenten
dc.subjectmarketing researchen
dc.titlePodnikatelský plán na založení fitness centra ve městě Kuřimcs
dc.title.alternativeThe Business Plan for the Establishment of a Fitness center in the city of Kurimen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-11cs
dcterms.modified2021-06-15-14:39:11cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid133017en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:15:12en
sync.item.modts2021.11.12 09:10:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKruntorádová, Markétacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: Ing. Nina Bočková, Ph.D. - Proč jste zvolil průmyslnou lokalitu pro vaše podnikání? - odpovězeno Jak si ceníte čas nákladů obětované příležitosti? - odpovězeno Proč jste zvolil mzdové ohodnocení fitness trenéra 150 CZK? - odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Z jakých podkladů jste vycházel při analýze rizik? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record