Show simple item record

Evaluation and design of reporting of material costs

dc.contributor.advisorNovák, Lukášcs
dc.contributor.authorJuřička, Milancs
dc.date.accessioned2021-06-15T07:56:19Z
dc.date.available2021-06-15T07:56:19Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationJUŘIČKA, M. Analýza a návrh reportingu reálných nákladů materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133627cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197509
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a následný návrh a vývoj reportingové aplikace. Reportingová aplikace má za cíl zobrazovat reálné náklady na materiál a stát se novou aplikací v portfoliu společnosti SAP. Popis teoretických východisek, jež jsou využívaná dále v práci, je obsažen v první části práce. V následující kapitole je uveden popis současného stavu, spolu s provedenými analýzami vybrané společnosti. V poslední kapitole jsou analyzovaná možná rizika, na které navazuje samotný návrh řešení. V závěru je ekonomické zhodnocení projektu.cs
dc.description.abstractMy thesis contains the analysis and following suggestion of a solution of the application for the reporting. The reporting application has a goal to display actual costing data for a selected material and be a part of the SAP applications. The description of the theoretical background that is used in the thesis is the first part of the thesis. In the following chapter is the description of the current situation and analysis of the selected company. The last chapter contains an analysis of the possible risks which are followed by the suggested solution. At the end of the thesis is an economic evaluation of the project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectERPcs
dc.subjectpodnikový informační softwarecs
dc.subjectreporting reálných nákladůcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectERPen
dc.subjectenterprise information systemen
dc.subjectactual costing reportingen
dc.subjectanalysisen
dc.titleAnalýza a návrh reportingu reálných nákladů materiálucs
dc.title.alternativeEvaluation and design of reporting of material costsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-09cs
dcterms.modified2021-06-15-14:40:09cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid133627en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:17:49en
sync.item.modts2021.11.12 10:22:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoch, Milošcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: nejsou prof. Meluzín: Jsou v mzdových nákladech započítány odvody?. - odpovězeno Ing. Luňáček: V testování máte uvedenou časovou analýzu, je pro jeden pokus či více pokusů?. odpovězeno Ing. Luňáček: Je problém hardware vybavení? odpovězeno Ing. Smolíková: Jakou jste zvolil metodu pro analýzu rizik? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record