Show simple item record

Use of Internal Personnel Marketing in a Selected Company

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciesk
dc.contributor.authorBugárová, Dominikask
dc.date.accessioned2021-06-15T07:56:19Z
dc.date.available2021-06-15T07:56:19Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationBUGÁROVÁ, D. Využití interního personálního marketingu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133629cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197510
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na personálny marketing a jeho uplatnenie v konkrétnom výrobnom podniku. Charakterizuje koncept, princípy a význam zvolenej problematiky, obsahuje analýzu súčasného stavu spoločnosti podporenú uskutočneným kvalitatívnym výskumom a navrhuje zmeny v internom personálnom marketingu, ktoré môžu prispieť k udržaniu potrebných ľudských zdrojov.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on personnel marketing and its application in the manufacturing company. It characterizes the concept, principles and significance of the HR marketing. It also contains an analysis of the current company’s situation which is supported by conducted qualitative research. According to this analysis there are formulated suggestions that can contribute to the maintenance of the necessary human resources.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingsk
dc.subjectpersonálny marketingsk
dc.subjectinterný personálny marketingsk
dc.subjectexterný personálny marketingsk
dc.subjectmarketingen
dc.subjectHR marketingen
dc.subjectinternal personnel marketingen
dc.subjectexternal personnel marketingen
dc.titleVyužití interního personálního marketingu ve vybrané společnostisk
dc.title.alternativeUse of Internal Personnel Marketing in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-09cs
dcterms.modified2021-06-15-14:39:07cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid133629en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:17:29en
sync.item.modts2021.11.12 19:15:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSchüller, Davidsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ph.D. Doubravský - Stanovení váh u silných a slabých stránek, vývoj mobilní aplikace. - Odpovězeno doc. Zinecker - Ukazatele ovliňující náklady, tržby. - Odpovězeno prof. Jurová - Pro které automobilové společnosti jsou dodávány díly? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record