Show simple item record

Assessment of the Economic Situation in the Corporation (Private or Public) Using the Selected Methods, Proposals and Recommendations for its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorZemková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2021-06-15T07:56:44Z
dc.date.available2021-06-15T07:56:44Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationZEMKOVÁ, K. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace (soukromoprávní nebo veřejněprávní) pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135342cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197585
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou vybraného podnikatelského subjektu, kterým je Pivovar ZUBR, a. s. Pomocí analýz zkoumajících vnitřní a vnější okolí společnosti bude zjištěna aktuální situace vybraného podniku. Na základě provedených analýz budou vypracovány návrhy na zlepšení současné situace.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the analysis of a selected business entity, which is the ZUBR brewery, a. s. With the help of analyzes examining the internal and external surrounding of the company will be determined the current situation of chosen company. Based on the performed analyzes will be developed proposals to improve the current situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectmodel 7Scs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectKralickův Quciktestcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectpivovarcs
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectPorter’s five forces modelen
dc.subjectmodel 7Sen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectKralicek Quicktesten
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectbreweryen
dc.titleHodnocení ekonomické situace zvolené korporace (soukromoprávní nebo veřejněprávní) pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessment of the Economic Situation in the Corporation (Private or Public) Using the Selected Methods, Proposals and Recommendations for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-11cs
dcterms.modified2021-06-15-14:39:13cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135342en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:17:51en
sync.item.modts2021.11.12 10:30:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJaníčková, Nikolacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: nejsou doc. Škapa: Jaké jsou návrhy na zlepšení? částečně odpovězeno Máte uvedenou spolupráci s mini pivovary? Máte již představu, kdo by to měl být?. odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record